Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Unsupervised Homography Estimation with Coplanarity-Aware GANMingbo Hong , Yuhang Lu , Nianjin Ye , Chunyu Lin , Qijun Zhao , Shuaicheng Liu

* Accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

SSPNet: Scale Selection Pyramid Network for Tiny Person Detection from UAV ImagesMingbo Hong , Shuiwang Li , Yuchao Yang , Feiyu Zhu , Qijun Zhao , Li Lu


   Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and ResultsXuehui Yu , Zhenjun Han , Yuqi Gong , Nan Jiang , Jian Zhao , Qixiang Ye , Jie Chen , Yuan Feng , Bin Zhang , Xiaodi Wang , Ying Xin , Jingwei Liu , Mingyuan Mao , Sheng Xu , Baochang Zhang , Shumin Han , Cheng Gao , Wei Tang , Lizuo Jin , Mingbo Hong , Yuchao Yang , Shuiwang Li , Huan Luo , Qijun Zhao , Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

   Access Paper or Ask Questions