Alert button
Picture for Guohao Li

Guohao Li

Alert button

All Nodes are created Not Equal: Node-Specific Layer Aggregation and Filtration for GNN

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2024
Shilong Wang, Hao Wu, Yifan Duan, Guibin Zhang, Guohao Li, Yuxuan Liang, Shirui Pan, Kun Wang, Yang Wang

Viaarxiv icon

3D Face Modeling via Weakly-supervised Disentanglement Network joint Identity-consistency Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Guohao Li, Hongyu Yang, Di Huang, Yunhong Wang

Viaarxiv icon

Can Large Language Model Agents Simulate Human Trust Behaviors?

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Chengxing Xie, Canyu Chen, Feiran Jia, Ziyu Ye, Kai Shu, Adel Bibi, Ziniu Hu, Philip Torr, Bernard Ghanem, Guohao Li

Viaarxiv icon

The Snowflake Hypothesis: Training Deep GNN with One Node One Receptive field

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Kun Wang, Guohao Li, Shilong Wang, Guibin Zhang, Kai Wang, Yang You, Xiaojiang Peng, Yuxuan Liang, Yang Wang

Figure 1 for The Snowflake Hypothesis: Training Deep GNN with One Node One Receptive field
Figure 2 for The Snowflake Hypothesis: Training Deep GNN with One Node One Receptive field
Figure 3 for The Snowflake Hypothesis: Training Deep GNN with One Node One Receptive field
Figure 4 for The Snowflake Hypothesis: Training Deep GNN with One Node One Receptive field
Viaarxiv icon

How To Not Train Your Dragon: Training-free Embodied Object Goal Navigation with Semantic Frontiers

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Junting Chen, Guohao Li, Suryansh Kumar, Bernard Ghanem, Fisher Yu

Figure 1 for How To Not Train Your Dragon: Training-free Embodied Object Goal Navigation with Semantic Frontiers
Figure 2 for How To Not Train Your Dragon: Training-free Embodied Object Goal Navigation with Semantic Frontiers
Figure 3 for How To Not Train Your Dragon: Training-free Embodied Object Goal Navigation with Semantic Frontiers
Figure 4 for How To Not Train Your Dragon: Training-free Embodied Object Goal Navigation with Semantic Frontiers
Viaarxiv icon

Mindstorms in Natural Language-Based Societies of Mind

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Mingchen Zhuge, Haozhe Liu, Francesco Faccio, Dylan R. Ashley, Róbert Csordás, Anand Gopalakrishnan, Abdullah Hamdi, Hasan Abed Al Kader Hammoud, Vincent Herrmann, Kazuki Irie, Louis Kirsch, Bing Li, Guohao Li, Shuming Liu, Jinjie Mai, Piotr Piękos, Aditya Ramesh, Imanol Schlag, Weimin Shi, Aleksandar Stanić, Wenyi Wang, Yuhui Wang, Mengmeng Xu, Deng-Ping Fan, Bernard Ghanem, Jürgen Schmidhuber

Figure 1 for Mindstorms in Natural Language-Based Societies of Mind
Figure 2 for Mindstorms in Natural Language-Based Societies of Mind
Figure 3 for Mindstorms in Natural Language-Based Societies of Mind
Figure 4 for Mindstorms in Natural Language-Based Societies of Mind
Viaarxiv icon

CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Scale Language Model Society

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2023
Guohao Li, Hasan Abed Al Kader Hammoud, Hani Itani, Dmitrii Khizbullin, Bernard Ghanem

Figure 1 for CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Scale Language Model Society
Figure 2 for CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Scale Language Model Society
Figure 3 for CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Scale Language Model Society
Figure 4 for CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Scale Language Model Society
Viaarxiv icon

Diffusion-Based Scene Graph to Image Generation with Masked Contrastive Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Ling Yang, Zhilin Huang, Yang Song, Shenda Hong, Guohao Li, Wentao Zhang, Bin Cui, Bernard Ghanem, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Diffusion-Based Scene Graph to Image Generation with Masked Contrastive Pre-Training
Figure 2 for Diffusion-Based Scene Graph to Image Generation with Masked Contrastive Pre-Training
Figure 3 for Diffusion-Based Scene Graph to Image Generation with Masked Contrastive Pre-Training
Figure 4 for Diffusion-Based Scene Graph to Image Generation with Masked Contrastive Pre-Training
Viaarxiv icon

CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2022
Guohao Li, Hu Yang, Feng He, Zhifan Feng, Yajuan Lyu, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Figure 2 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Figure 3 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Figure 4 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Viaarxiv icon

UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2022
Wei Li, Xue Xu, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hu Yang, Guohao Li, Zhanpeng Wang, Zhifan Feng, Qiaoqiao She, Yajuan Lyu, Hua Wu

Figure 1 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 2 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 3 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 4 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Viaarxiv icon