Alert button
Picture for Guanzhi Wang

Guanzhi Wang

Alert button

Eureka: Human-Level Reward Design via Coding Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Yecheng Jason Ma, William Liang, Guanzhi Wang, De-An Huang, Osbert Bastani, Dinesh Jayaraman, Yuke Zhu, Linxi Fan, Anima Anandkumar

Viaarxiv icon

Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Guanzhi Wang, Yuqi Xie, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi Fan, Anima Anandkumar

Figure 1 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Figure 2 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Figure 3 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Figure 4 for Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
Viaarxiv icon

VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2022
Yunfan Jiang, Agrim Gupta, Zichen Zhang, Guanzhi Wang, Yongqiang Dou, Yanjun Chen, Li Fei-Fei, Anima Anandkumar, Yuke Zhu, Linxi Fan

Figure 1 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 2 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 3 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 4 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Viaarxiv icon

MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2022
Linxi Fan, Guanzhi Wang, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Yuncong Yang, Haoyi Zhu, Andrew Tang, De-An Huang, Yuke Zhu, Anima Anandkumar

Figure 1 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Figure 2 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Figure 3 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Figure 4 for MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Viaarxiv icon

SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2021
Linxi Fan, Guanzhi Wang, De-An Huang, Zhiding Yu, Li Fei-Fei, Yuke Zhu, Anima Anandkumar

Figure 1 for SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies
Figure 2 for SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies
Figure 3 for SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies
Figure 4 for SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies
Viaarxiv icon

Deep Video Matting via Spatio-Temporal Alignment and Aggregation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2021
Yanan Sun, Guanzhi Wang, Qiao Gu, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai

Figure 1 for Deep Video Matting via Spatio-Temporal Alignment and Aggregation
Figure 2 for Deep Video Matting via Spatio-Temporal Alignment and Aggregation
Figure 3 for Deep Video Matting via Spatio-Temporal Alignment and Aggregation
Figure 4 for Deep Video Matting via Spatio-Temporal Alignment and Aggregation
Viaarxiv icon

iGibson, a Simulation Environment for Interactive Tasks in Large Realistic Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2020
Bokui Shen, Fei Xia, Chengshu Li, Roberto Martín-Martín, Linxi Fan, Guanzhi Wang, Shyamal Buch, Claudia D'Arpino, Sanjana Srivastava, Lyne P. Tchapmi, Micael E. Tchapmi, Kent Vainio, Li Fei-Fei, Silvio Savarese

Figure 1 for iGibson, a Simulation Environment for Interactive Tasks in Large Realistic Scenes
Figure 2 for iGibson, a Simulation Environment for Interactive Tasks in Large Realistic Scenes
Figure 3 for iGibson, a Simulation Environment for Interactive Tasks in Large Realistic Scenes
Figure 4 for iGibson, a Simulation Environment for Interactive Tasks in Large Realistic Scenes
Viaarxiv icon

LADN: Local Adversarial Disentangling Network for Facial Makeup and De-Makeup

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2019
Qiao Gu, Guanzhi Wang, Mang Tik Chiu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Figure 1 for LADN: Local Adversarial Disentangling Network for Facial Makeup and De-Makeup
Figure 2 for LADN: Local Adversarial Disentangling Network for Facial Makeup and De-Makeup
Figure 3 for LADN: Local Adversarial Disentangling Network for Facial Makeup and De-Makeup
Figure 4 for LADN: Local Adversarial Disentangling Network for Facial Makeup and De-Makeup
Viaarxiv icon