Alert button
Picture for Zichen Zhang

Zichen Zhang

Alert button

Unified-IO 2: Scaling Autoregressive Multimodal Models with Vision, Language, Audio, and Action

Dec 28, 2023
Jiasen Lu, Christopher Clark, Sangho Lee, Zichen Zhang, Savya Khosla, Ryan Marten, Derek Hoiem, Aniruddha Kembhavi

Viaarxiv icon

Universal Visual Decomposer: Long-Horizon Manipulation Made Easy

Oct 12, 2023
Zichen Zhang, Yunshuang Li, Osbert Bastani, Abhishek Gupta, Dinesh Jayaraman, Yecheng Jason Ma, Luca Weihs

Viaarxiv icon

When Learning Is Out of Reach, Reset: Generalization in Autonomous Visuomotor Reinforcement Learning

Mar 30, 2023
Zichen Zhang, Luca Weihs

Figure 1 for When Learning Is Out of Reach, Reset: Generalization in Autonomous Visuomotor Reinforcement Learning
Figure 2 for When Learning Is Out of Reach, Reset: Generalization in Autonomous Visuomotor Reinforcement Learning
Figure 3 for When Learning Is Out of Reach, Reset: Generalization in Autonomous Visuomotor Reinforcement Learning
Figure 4 for When Learning Is Out of Reach, Reset: Generalization in Autonomous Visuomotor Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Streaming Traffic Flow Prediction Based on Continuous Reinforcement Learning

Dec 24, 2022
Yanan Xiao, Minyu Liu, Zichen Zhang, Lu Jiang, Minghao Yin, Jianan Wang

Figure 1 for Streaming Traffic Flow Prediction Based on Continuous Reinforcement Learning
Figure 2 for Streaming Traffic Flow Prediction Based on Continuous Reinforcement Learning
Figure 3 for Streaming Traffic Flow Prediction Based on Continuous Reinforcement Learning
Figure 4 for Streaming Traffic Flow Prediction Based on Continuous Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Managing Temporal Resolution in Continuous Value Estimation: A Fundamental Trade-off

Dec 17, 2022
Zichen Zhang, Johannes Kirschner, Junxi Zhang, Francesco Zanini, Alex Ayoub, Masood Dehghan, Dale Schuurmans

Figure 1 for Managing Temporal Resolution in Continuous Value Estimation: A Fundamental Trade-off
Figure 2 for Managing Temporal Resolution in Continuous Value Estimation: A Fundamental Trade-off
Figure 3 for Managing Temporal Resolution in Continuous Value Estimation: A Fundamental Trade-off
Figure 4 for Managing Temporal Resolution in Continuous Value Estimation: A Fundamental Trade-off
Viaarxiv icon

A Simple Decentralized Cross-Entropy Method

Dec 16, 2022
Zichen Zhang, Jun Jin, Martin Jagersand, Jun Luo, Dale Schuurmans

Figure 1 for A Simple Decentralized Cross-Entropy Method
Figure 2 for A Simple Decentralized Cross-Entropy Method
Figure 3 for A Simple Decentralized Cross-Entropy Method
Figure 4 for A Simple Decentralized Cross-Entropy Method
Viaarxiv icon

VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts

Oct 06, 2022
Yunfan Jiang, Agrim Gupta, Zichen Zhang, Guanzhi Wang, Yongqiang Dou, Yanjun Chen, Li Fei-Fei, Anima Anandkumar, Yuke Zhu, Linxi Fan

Figure 1 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 2 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 3 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Figure 4 for VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
Viaarxiv icon

Drawing Inductor Layout with a Reinforcement Learning Agent: Method and Application for VCO Inductors

Feb 25, 2022
Cameron Haigh, Zichen Zhang, Negar Hassanpour, Khurram Javed, Yingying Fu, Shayan Shahramian, Shawn Zhang, Jun Luo

Figure 1 for Drawing Inductor Layout with a Reinforcement Learning Agent: Method and Application for VCO Inductors
Figure 2 for Drawing Inductor Layout with a Reinforcement Learning Agent: Method and Application for VCO Inductors
Figure 3 for Drawing Inductor Layout with a Reinforcement Learning Agent: Method and Application for VCO Inductors
Figure 4 for Drawing Inductor Layout with a Reinforcement Learning Agent: Method and Application for VCO Inductors
Viaarxiv icon

Automated Scoring System of HER2 in Pathological Images under the Microscope

Oct 21, 2021
Zichen Zhang, Lang Wang, Shuhao Wang

Figure 1 for Automated Scoring System of HER2 in Pathological Images under the Microscope
Figure 2 for Automated Scoring System of HER2 in Pathological Images under the Microscope
Figure 3 for Automated Scoring System of HER2 in Pathological Images under the Microscope
Figure 4 for Automated Scoring System of HER2 in Pathological Images under the Microscope
Viaarxiv icon

Sample Efficient Learning of Image-Based Diagnostic Classifiers Using Probabilistic Labels

Feb 11, 2021
Roberto Vega, Pouneh Gorji, Zichen Zhang, Xuebin Qin, Abhilash Rakkunedeth Hareendranathan, Jeevesh Kapur, Jacob L. Jaremko, Russell Greiner

Figure 1 for Sample Efficient Learning of Image-Based Diagnostic Classifiers Using Probabilistic Labels
Figure 2 for Sample Efficient Learning of Image-Based Diagnostic Classifiers Using Probabilistic Labels
Figure 3 for Sample Efficient Learning of Image-Based Diagnostic Classifiers Using Probabilistic Labels
Figure 4 for Sample Efficient Learning of Image-Based Diagnostic Classifiers Using Probabilistic Labels
Viaarxiv icon