Alert button
Picture for Yueming Jin

Yueming Jin

Alert button

LLM-Assisted Multi-Teacher Continual Learning for Visual Question Answering in Robotic Surgery

Feb 26, 2024
Kexin Chen, Yuyang Du, Tao You, Mobarakol Islam, Ziyu Guo, Yueming Jin, Guangyong Chen, Pheng-Ann Heng

Viaarxiv icon

S^2Former-OR: Single-Stage Bimodal Transformer for Scene Graph Generation in OR

Feb 22, 2024
Jialun Pei, Diandian Guo, Jingyang Zhang, Manxi Lin, Yueming Jin, Pheng-Ann Heng

Viaarxiv icon

An objective comparison of methods for augmented reality in laparoscopic liver resection by preoperative-to-intraoperative image fusion

Feb 07, 2024
Sharib Ali, Yamid Espinel, Yueming Jin, Peng Liu, Bianca Güttner, Xukun Zhang, Lihua Zhang, Tom Dowrick, Matthew J. Clarkson, Shiting Xiao, Yifan Wu, Yijun Yang, Lei Zhu, Dai Sun, Lan Li, Micha Pfeiffer, Shahid Farid, Lena Maier-Hein, Emmanuel Buc, Adrien Bartoli

Viaarxiv icon

Video-Instrument Synergistic Network for Referring Video Instrument Segmentation in Robotic Surgery

Aug 18, 2023
Hongqiu Wang, Lei Zhu, Guang Yang, Yike Guo, Shichen Zhang, Bo Xu, Yueming Jin

Figure 1 for Video-Instrument Synergistic Network for Referring Video Instrument Segmentation in Robotic Surgery
Figure 2 for Video-Instrument Synergistic Network for Referring Video Instrument Segmentation in Robotic Surgery
Figure 3 for Video-Instrument Synergistic Network for Referring Video Instrument Segmentation in Robotic Surgery
Figure 4 for Video-Instrument Synergistic Network for Referring Video Instrument Segmentation in Robotic Surgery
Viaarxiv icon

Unite-Divide-Unite: Joint Boosting Trunk and Structure for High-accuracy Dichotomous Image Segmentation

Jul 26, 2023
Jialun Pei, Zhangjun Zhou, Yueming Jin, He Tang, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Unite-Divide-Unite: Joint Boosting Trunk and Structure for High-accuracy Dichotomous Image Segmentation
Figure 2 for Unite-Divide-Unite: Joint Boosting Trunk and Structure for High-accuracy Dichotomous Image Segmentation
Figure 3 for Unite-Divide-Unite: Joint Boosting Trunk and Structure for High-accuracy Dichotomous Image Segmentation
Figure 4 for Unite-Divide-Unite: Joint Boosting Trunk and Structure for High-accuracy Dichotomous Image Segmentation
Viaarxiv icon

SimCol3D -- 3D Reconstruction during Colonoscopy Challenge

Jul 20, 2023
Anita Rau, Sophia Bano, Yueming Jin, Pablo Azagra, Javier Morlana, Edward Sanderson, Bogdan J. Matuszewski, Jae Young Lee, Dong-Jae Lee, Erez Posner, Netanel Frank, Varshini Elangovan, Sista Raviteja, Zhengwen Li, Jiquan Liu, Seenivasan Lalithkumar, Mobarakol Islam, Hongliang Ren, José M. M. Montiel, Danail Stoyanov

Figure 1 for SimCol3D -- 3D Reconstruction during Colonoscopy Challenge
Figure 2 for SimCol3D -- 3D Reconstruction during Colonoscopy Challenge
Figure 3 for SimCol3D -- 3D Reconstruction during Colonoscopy Challenge
Figure 4 for SimCol3D -- 3D Reconstruction during Colonoscopy Challenge
Viaarxiv icon

CalibNet: Dual-branch Cross-modal Calibration for RGB-D Salient Instance Segmentation

Jul 16, 2023
Jialun Pei, Tao Jiang, He Tang, Nian Liu, Yueming Jin, Deng-Ping Fan, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for CalibNet: Dual-branch Cross-modal Calibration for RGB-D Salient Instance Segmentation
Figure 2 for CalibNet: Dual-branch Cross-modal Calibration for RGB-D Salient Instance Segmentation
Figure 3 for CalibNet: Dual-branch Cross-modal Calibration for RGB-D Salient Instance Segmentation
Figure 4 for CalibNet: Dual-branch Cross-modal Calibration for RGB-D Salient Instance Segmentation
Viaarxiv icon

Beyond the Snapshot: Brain Tokenized Graph Transformer for Longitudinal Brain Functional Connectome Embedding

Jul 13, 2023
Zijian Dong, Yilei Wu, Yu Xiao, Joanna Su Xian Chong, Yueming Jin, Juan Helen Zhou

Figure 1 for Beyond the Snapshot: Brain Tokenized Graph Transformer for Longitudinal Brain Functional Connectome Embedding
Figure 2 for Beyond the Snapshot: Brain Tokenized Graph Transformer for Longitudinal Brain Functional Connectome Embedding
Figure 3 for Beyond the Snapshot: Brain Tokenized Graph Transformer for Longitudinal Brain Functional Connectome Embedding
Viaarxiv icon