Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sen Song

Learn molecular representations from large-scale unlabeled molecules for drug discovery


Dec 21, 2020
Pengyong Li, Jun Wang, Yixuan Qiao, Hao Chen, Yihuan Yu, Xiaojun Yao, Peng Gao, Guotong Xie, Sen Song


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training of Graph Neural Network for Modeling Effects of Mutations on Protein-Protein Binding Affinity


Aug 28, 2020
Xianggen Liu, Yunan Luo, Sen Song, Jian Peng


  Access Paper or Ask Questions

Brain-inspired global-local hybrid learning towards human-like intelligence


Jun 05, 2020
Yujie Wu, Rong Zhao, Jun Zhu, Feng Chen, Mingkun Xu, Guoqi Li, Sen Song, Lei Deng, Guanrui Wang, Hao Zheng, Jing Pei, Youhui Zhang, Mingguo Zhao, Luping Shi

* 5 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Paraphrasing by Simulated Annealing


Sep 10, 2019
Xianggen Liu, Lili Mou, Fandong Meng, Hao Zhou, Jie Zhou, Sen Song


  Access Paper or Ask Questions

JUMPER: Learning When to Make Classification Decisions in Reading


Jul 06, 2018
Xianggen Liu, Lili Mou, Haotian Cui, Zhengdong Lu, Sen Song

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

CaMKII activation supports reward-based neural network optimization through Hamiltonian sampling


May 15, 2018
Zhaofei Yu, David Kappel, Robert Legenstein, Sen Song, Feng Chen, Wolfgang Maass

* 27 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluate the Malignancy of Pulmonary Nodules Using the 3D Deep Leaky Noisy-or Network


Nov 22, 2017
Fangzhou Liao, Ming Liang, Zhe Li, Xiaolin Hu, Sen Song

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Event Identification as a Decision Process with Non-linear Representation of Text


Oct 03, 2017
Yukun Yan, Daqi Zheng, Zhengdong Lu, Sen Song

* 8 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Estimation of the volume of the left ventricle from MRI images using deep neural networks


Feb 13, 2017
Fangzhou Liao, Xi Chen, Xiaolin Hu, Sen Song

* 10 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attentional Neural Network: Feature Selection Using Cognitive Feedback


Nov 19, 2014
Qian Wang, Jiaxing Zhang, Sen Song, Zheng Zhang

* Poster in Neural Information Processing Systems (NIPS) 2014 

  Access Paper or Ask Questions