Alert button
Picture for Li Jiang

Li Jiang

Alert button

HICH Image/Text (HICH-IT): Comprehensive Text and Image Datasets for Hypertensive Intracerebral Hemorrhage Research

Feb 05, 2024
Jie Li, Yulong Xia, Tongxin Yang, Fenglin Cai, Miao Wei, Zhiwei Zhang, Li Jiang

Viaarxiv icon

Volume Transfer: A New Design Concept for Fabric-Based Pneumatic Exosuits

Jan 11, 2024
Chendong Liu, Dapeng Yang, Jiachen Chen, Yiming Dai, Li Jiang, Hong Liu

Viaarxiv icon

An effective image copy-move forgery detection using entropy image

Dec 19, 2023
Zhaowei Lu, Li Jiang

Viaarxiv icon

Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger

Dec 15, 2023
Xiaoyang Wu, Li Jiang, Peng-Shuai Wang, Zhijian Liu, Xihui Liu, Yu Qiao, Wanli Ouyang, Tong He, Hengshuang Zhao

Figure 1 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Figure 2 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Figure 3 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Figure 4 for Point Transformer V3: Simpler, Faster, Stronger
Viaarxiv icon

AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework

Aug 16, 2023
Qingyun Wu, Gagan Bansal, Jieyu Zhang, Yiran Wu, Shaokun Zhang, Erkang Zhu, Beibin Li, Li Jiang, Xiaoyun Zhang, Chi Wang

Figure 1 for AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework
Figure 2 for AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework
Figure 3 for AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework
Figure 4 for AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework
Viaarxiv icon

Viia-hand: a Reach-and-grasp Restoration System Integrating Voice interaction, Computer vision and Auditory feedback for Blind Amputees

Aug 14, 2023
Chunhao Peng, Dapeng Yang, Ming Cheng, Jinghui Dai, Deyu Zhao, Li Jiang

Figure 1 for Viia-hand: a Reach-and-grasp Restoration System Integrating Voice interaction, Computer vision and Auditory feedback for Blind Amputees
Figure 2 for Viia-hand: a Reach-and-grasp Restoration System Integrating Voice interaction, Computer vision and Auditory feedback for Blind Amputees
Figure 3 for Viia-hand: a Reach-and-grasp Restoration System Integrating Voice interaction, Computer vision and Auditory feedback for Blind Amputees
Figure 4 for Viia-hand: a Reach-and-grasp Restoration System Integrating Voice interaction, Computer vision and Auditory feedback for Blind Amputees
Viaarxiv icon

Offline Reinforcement Learning with Imbalanced Datasets

Jul 29, 2023
Li Jiang, Sijie Chen, Jielin Qiu, Haoran Xu, Wai Kin Chan, Zhao Ding

Figure 1 for Offline Reinforcement Learning with Imbalanced Datasets
Figure 2 for Offline Reinforcement Learning with Imbalanced Datasets
Figure 3 for Offline Reinforcement Learning with Imbalanced Datasets
Figure 4 for Offline Reinforcement Learning with Imbalanced Datasets
Viaarxiv icon

MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying

Jun 30, 2023
Shaoshuai Shi, Li Jiang, Dengxin Dai, Bernt Schiele

Figure 1 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Figure 2 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Figure 3 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Figure 4 for MTR++: Multi-Agent Motion Prediction with Symmetric Scene Modeling and Guided Intention Querying
Viaarxiv icon