Alert button
Picture for Yitao Zhu

Yitao Zhu

Alert button

MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis

Nov 14, 2023
Yitao Zhu, Zhenrong Shen, Zihao Zhao, Sheng Wang, Xin Wang, Xiangyu Zhao, Dinggang Shen, Qian Wang

Figure 1 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Figure 2 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Figure 3 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Figure 4 for MeLo: Low-rank Adaptation is Better than Fine-tuning for Medical Image Diagnosis
Viaarxiv icon

ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs

May 26, 2023
Zihao Zhao, Sheng Wang, Jinchen Gu, Yitao Zhu, Lanzhuju Mei, Zixu Zhuang, Zhiming Cui, Qian Wang, Dinggang Shen

Figure 1 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Figure 2 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Figure 3 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Figure 4 for ChatCAD+: Towards a Universal and Reliable Interactive CAD using LLMs
Viaarxiv icon

DoctorGLM: Fine-tuning your Chinese Doctor is not a Herculean Task

Apr 17, 2023
Honglin Xiong, Sheng Wang, Yitao Zhu, Zihao Zhao, Yuxiao Liu, Linlin Huang, Qian Wang, Dinggang Shen

Figure 1 for DoctorGLM: Fine-tuning your Chinese Doctor is not a Herculean Task
Figure 2 for DoctorGLM: Fine-tuning your Chinese Doctor is not a Herculean Task
Figure 3 for DoctorGLM: Fine-tuning your Chinese Doctor is not a Herculean Task
Figure 4 for DoctorGLM: Fine-tuning your Chinese Doctor is not a Herculean Task
Viaarxiv icon