Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pei Dong

Pei Dong

Tencent AI Lab, Shenzhen, China

Blind deblurring for microscopic pathology images using deep learning networks


Nov 24, 2020
Cheng Jiang, Jun Liao, Pei Dong, Zhaoxuan Ma, De Cai, Guoan Zheng, Yueping Liu, Hong Bu, Jianhua Yao


  Access Paper or Ask Questions

Microscope Based HER2 Scoring System


Sep 15, 2020
Jun Zhang, Kuan Tian, Pei Dong, Haocheng Shen, Kezhou Yan, Jianhua Yao, Junzhou Huang, Xiao Han

* 11 pages, 5 figures, and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

D-UNet: a dimension-fusion U shape network for chronic stroke lesion segmentation


Aug 14, 2019
Yongjin Zhou, Weijian Huang, Pei Dong, Yong Xia, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Combining SLAM with muti-spectral photometric stereo for real-time dense 3D reconstruction


Jul 06, 2018
Yuanhong Xu, Pei Dong, Junyu Dong, Lin Qi


  Access Paper or Ask Questions