Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dian Yu

Connect-the-Dots: Bridging Semantics between Words and Definitions via Aligning Word Sense Inventories


Oct 27, 2021
Wenlin Yao, Xiaoman Pan, Lifeng Jin, Jianshu Chen, Dian Yu, Dong Yu

* 11 pages. Accepted to the main conference of EMNLP 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Automatically Exposing Problems with Neural Dialog Models


Sep 14, 2021
Dian Yu, Kenji Sagae

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Language Embeddings for Typology and Cross-lingual Transfer Learning


Jun 03, 2021
Dian Yu, Taiqi He, Kenji Sagae

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Intent Classification and Slot Filling with Retrieved Examples


Apr 12, 2021
Dian Yu, Luheng He, Yuan Zhang, Xinya Du, Panupong Pasupat, Qi Li

* To appear at NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Attribute Alignment: Controlling Text Generation from Pre-trained Language Models


Mar 20, 2021
Dian Yu, Kenji Sagae, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Self-Teaching Machines to Read and Comprehend with Large-Scale Multi-Subject Question Answering Data


Feb 01, 2021
Dian Yu, Kai Sun, Dong Yu, Claire Cardie


  Access Paper or Ask Questions

Gunrock 2.0: A User Adaptive Social Conversational System


Nov 30, 2020
Kaihui Liang, Austin Chau, Yu Li, Xueyuan Lu, Dian Yu, Mingyang Zhou, Ishan Jain, Sam Davidson, Josh Arnold, Minh Nguyen, Zhou Yu

* Published in 3rd Proceedings of Alexa Prize (Alexa Prize 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Machine Reading Comprehension with Contextualized Commonsense Knowledge


Sep 12, 2020
Kai Sun, Dian Yu, Jianshu Chen, Dong Yu, Claire Cardie


  Access Paper or Ask Questions

A Efficient Multimodal Framework for Large Scale Emotion Recognition by Fusing Music and Electrodermal Activity Signals


Aug 22, 2020
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Dian Yu, Kejun Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Chunking Mechanisms for Long-Text Machine Reading Comprehension


May 19, 2020
Hongyu Gong, Yelong Shen, Dian Yu, Jianshu Chen, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue-Based Relation Extraction


Apr 17, 2020
Dian Yu, Kai Sun, Claire Cardie, Dong Yu

* To appear in ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration Based Language Learning for Text-Based Games


Jan 24, 2020
Andrea Madotto, Mahdi Namazifar, Joost Huizinga, Piero Molino, Adrien Ecoffet, Huaixiu Zheng, Alexandros Papangelis, Dian Yu, Chandra Khatri, Gokhan Tur

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Filling Conversation Ellipsis for Better Social Dialog Understanding


Nov 25, 2019
Xiyuan Zhang, Chengxi Li, Dian Yu, Samuel Davidson, Zhou Yu

* Accepted to AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Gunrock: A Social Bot for Complex and Engaging Long Conversations


Oct 07, 2019
Dian Yu, Michelle Cohn, Yi Mang Yang, Chun-Yen Chen, Weiming Wen, Jiaping Zhang, Mingyang Zhou, Kevin Jesse, Austin Chau, Antara Bhowmick, Shreenath Iyer, Giritheja Sreenivasulu, Sam Davidson, Ashwin Bhandare, Zhou Yu

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Pre-Trained Multilingual Models with Vocabulary Expansion


Sep 26, 2019
Hai Wang, Dian Yu, Kai Sun, Janshu Chen, Dong Yu

* CONLL 2019 final version 

  Access Paper or Ask Questions

Teaching Pretrained Models with Commonsense Reasoning: A Preliminary KB-Based Approach


Sep 20, 2019
Shiyang Li, Jianshu Chen, Dian Yu


  Access Paper or Ask Questions

Dependency Parsing for Spoken Dialog Systems


Sep 07, 2019
Sam Davidson, Dian Yu, Zhou Yu

* To be presented at EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

MIDAS: A Dialog Act Annotation Scheme for Open Domain Human Machine Spoken Conversations


Aug 27, 2019
Dian Yu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

User independent Emotion Recognition with Residual Signal-Image Network


Aug 10, 2019
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Hui Zhang, Dian Yu, Chao Li, Kejun Zhang, Ning Zou

* ICIP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Probing Prior Knowledge Needed in Challenging Chinese Machine Reading Comprehension


Apr 30, 2019
Kai Sun, Dian Yu, Dong Yu, Claire Cardie


  Access Paper or Ask Questions

Evidence Sentence Extraction for Machine Reading Comprehension


Feb 23, 2019
Hai Wang, Dian Yu, Kai Sun, Jianshu Chen, Dong Yu, Dan Roth, David McAllester


  Access Paper or Ask Questions

Improving Question Answering with External Knowledge


Feb 03, 2019
Xiaoman Pan, Kai Sun, Dian Yu, Heng Ji, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

DREAM: A Challenge Dataset and Models for Dialogue-Based Reading Comprehension


Feb 01, 2019
Kai Sun, Dian Yu, Jianshu Chen, Dong Yu, Yejin Choi, Claire Cardie

* To appear in TACL 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Machine Reading Comprehension with General Reading Strategies


Oct 31, 2018
Kai Sun, Dian Yu, Dong Yu, Claire Cardie


  Access Paper or Ask Questions