Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chi Wang

Active Boundary Loss for Semantic Segmentation


Feb 04, 2021
Chi Wang, Yunke Zhang, Miaomiao Cui, Jinlin Liu, Peiran Ren, Yin Yang, Xuansong Xie, XianSheng Hua, Hujun Bao, Weiwei Xu

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Concentration Bounds for Co-occurrence Matrices of Markov Chains


Aug 06, 2020
Jiezhong Qiu, Chi Wang, Ben Liao, Richard Peng, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Faster Graph Embeddings via Coarsening


Jul 06, 2020
Matthew Fahrbach, Gramoz Goranci, Richard Peng, Sushant Sachdeva, Chi Wang

* Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 
* 18 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cost Effective Optimization for Cost-related Hyperparameters


May 27, 2020
Qingyun Wu, Chi Wang, Silu Huang

* 28 pages (including supplementary appendix) 

  Access Paper or Ask Questions

Qd-tree: Learning Data Layouts for Big Data Analytics


Apr 22, 2020
Zongheng Yang, Badrish Chandramouli, Chi Wang, Johannes Gehrke, Yinan Li, Umar Farooq Minhas, Per-Åke Larson, Donald Kossmann, Rajeev Acharya

* ACM SIGMOD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TaxoExpan: Self-supervised Taxonomy Expansion with Position-Enhanced Graph Neural Network


Jan 26, 2020
Jiaming Shen, Zhihong Shen, Chenyan Xiong, Chi Wang, Kuansan Wang, Jiawei Han

* WWW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FLO: Fast and Lightweight Hyperparameter Optimization for AutoML


Nov 12, 2019
Chi Wang, Qingyun Wu


  Access Paper or Ask Questions

NetSMF: Large-Scale Network Embedding as Sparse Matrix Factorization


Jun 26, 2019
Jiezhong Qiu, Yuxiao Dong, Hao Ma, Jian Li, Chi Wang, Kuansan Wang, Jie Tang

* 11 pages, in Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 19) 

  Access Paper or Ask Questions

ALEX: An Updatable Adaptive Learned Index


May 21, 2019
Jialin Ding, Umar Farooq Minhas, Hantian Zhang, Yinan Li, Chi Wang, Badrish Chandramouli, Johannes Gehrke, Donald Kossmann, David Lomet


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Identification of Approximate Best Configuration of Training in Large Datasets


Nov 08, 2018
Silu Huang, Chi Wang, Bolin Ding, Surajit Chaudhuri

* Full version of an AAAI 2019 conference paper 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Topical Phrase Mining from Text Corpora


Nov 19, 2014
Ahmed El-Kishky, Yanglei Song, Chi Wang, Clare Voss, Jiawei Han

* Proceedings of the VLDB Endowment, Vol. 8(3), pp. 305 - 316, 2014 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable and Robust Construction of Topical Hierarchies


Mar 13, 2014
Chi Wang, Xueqing Liu, Yanglei Song, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

KERT: Automatic Extraction and Ranking of Topical Keyphrases from Content-Representative Document Titles


Jun 03, 2013
Marina Danilevsky, Chi Wang, Nihit Desai, Jingyi Guo, Jiawei Han

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions