Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiong Xiao

Diarisation using location tracking with agglomerative clustering


Sep 24, 2021
Jeremy H. M. Wong, Igor Abramovski, Xiong Xiao, Yifan Gong


  Access Paper or Ask Questions

A Comparative Study of Modular and Joint Approaches for Speaker-Attributed ASR on Monaural Long-Form Audio


Jul 06, 2021
Naoyuki Kanda, Xiong Xiao, Jian Wu, Tianyan Zhou, Yashesh Gaur, Xiaofei Wang, Zhong Meng, Zhuo Chen, Takuya Yoshioka

* Submitted to ASRU 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Speaker attribution with voice profiles by graph-based semi-supervised learning


Feb 06, 2021
Jixuan Wang, Xiong Xiao, Jian Wu, Ranjani Ramamurthy, Frank Rudzicz, Michael Brudno

* Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Speaker diarization with session-level speaker embedding refinement using graph neural networks


May 22, 2020
Jixuan Wang, Xiong Xiao, Jian Wu, Ranjani Ramamurthy, Frank Rudzicz, Michael Brudno

* ICASSP 2020 (45th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing) 

  Access Paper or Ask Questions

Advances in Online Audio-Visual Meeting Transcription


Dec 10, 2019
Takuya Yoshioka, Igor Abramovski, Cem Aksoylar, Zhuo Chen, Moshe David, Dimitrios Dimitriadis, Yifan Gong, Ilya Gurvich, Xuedong Huang, Yan Huang, Aviv Hurvitz, Li Jiang, Sharon Koubi, Eyal Krupka, Ido Leichter, Changliang Liu, Partha Parthasarathy, Alon Vinnikov, Lingfeng Wu, Xiong Xiao, Wayne Xiong, Huaming Wang, Zhenghao Wang, Jun Zhang, Yong Zhao, Tianyan Zhou

* To appear in Proc. IEEE ASRU Workshop 2019 

  Access Paper or Ask Questions

PyKaldi2: Yet another speech toolkit based on Kaldi and PyTorch


Jul 30, 2019
Liang Lu, Xiong Xiao, Zhuo Chen, Yifan Gong

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pykaldi2: Yet another speech toolkit based on Kaldi and Pytorch


Jul 12, 2019
Liang Lu, Xiong Xiao, Zhuo Chen, Yifan Gong

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Latency Speaker-Independent Continuous Speech Separation


Apr 13, 2019
Takuya Yoshioka, Zhuo Chen, Changliang Liu, Xiong Xiao, Hakan Erdogan, Dimitrios Dimitriadis


  Access Paper or Ask Questions

Recognizing Overlapped Speech in Meetings: A Multichannel Separation Approach Using Neural Networks


Oct 08, 2018
Takuya Yoshioka, Hakan Erdogan, Zhuo Chen, Xiong Xiao, Fil Alleva

* Proc. Interspeech 2018, 3038-3042 

  Access Paper or Ask Questions

Developing Far-Field Speaker System Via Teacher-Student Learning


Apr 14, 2018
Jinyu Li, Rui Zhao, Zhuo Chen, Changliang Liu, Xiong Xiao, Guoli Ye, Yifan Gong

* Accepted at ICASSP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Spoofing detection under noisy conditions: a preliminary investigation and an initial database


Feb 09, 2016
Xiaohai Tian, Zhizheng Wu, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, Haizhou Li

* Submitted to Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Fantastic 4 system for NIST 2015 Language Recognition Evaluation


Feb 05, 2016
Kong Aik Lee, Ville Hautamäki, Anthony Larcher, Wei Rao, Hanwu Sun, Trung Hieu Nguyen, Guangsen Wang, Aleksandr Sizov, Ivan Kukanov, Amir Poorjam, Trung Ngo Trong, Xiong Xiao, Cheng-Lin Xu, Hai-Hua Xu, Bin Ma, Haizhou Li, Sylvain Meignier

* Technical report for NIST LRE 2015 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions