Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fenggen Yu

CAPRI-Net: Learning Compact CAD Shapes with Adaptive Primitive Assembly


Apr 12, 2021
Fenggen Yu, Zhiqin Chen, Manyi Li, Aditya Sanghi, Hooman Shayani, Ali Mahdavi-Amiri, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

RaidaR: A Rich Annotated Image Dataset of Rainy Street Scenes


Apr 09, 2021
Jiongchao Jin, Arezou Fatemi, Wallace Lira, Fenggen Yu, Biao Leng, Rui Ma, Ali Mahdavi-Amiri, Hao Zhang

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PartNet: A Recursive Part Decomposition Network for Fine-grained and Hierarchical Shape Segmentation


Mar 29, 2019
Fenggen Yu, Kun Liu, Yan Zhang, Chenyang Zhu, Kai Xu

* CVPR 2019 
* CVPR 2019; Corresponding author: Kai Xu ([email protected]); Project page: www.kevinkaixu.net/projects/partnet.html 

  Access Paper or Ask Questions

3D Shape Segmentation via Shape Fully Convolutional Networks


May 26, 2018
Pengyu Wang, Yuan Gan, Panpan Shui, Fenggen Yu, Yan Zhang, Songle Chen, Zhengxing Sun

* Computer & Graphics 70 (2),(2018), p. 128-139 
* We update some missing references about intrinsic CNNs (2018.5.24) 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Co-Analysis of 3D Shape Styles from Projected Lines


Apr 18, 2018
Fenggen Yu, Yan Zhang, Kai Xu, Ali Mahdavi-Amiri, Hao Zhang

* ACM Transactions on Graphics 37(2). February 2018 
* 17 pages, 25 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale 3D Shape Reconstruction and Segmentation from ShapeNet Core55


Oct 27, 2017
Li Yi, Lin Shao, Manolis Savva, Haibin Huang, Yang Zhou, Qirui Wang, Benjamin Graham, Martin Engelcke, Roman Klokov, Victor Lempitsky, Yuan Gan, Pengyu Wang, Kun Liu, Fenggen Yu, Panpan Shui, Bingyang Hu, Yan Zhang, Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Minki Jeong, Jaehoon Choi, Changick Kim, Angom Geetchandra, Narasimha Murthy, Bhargava Ramu, Bharadwaj Manda, M Ramanathan, Gautam Kumar, P Preetham, Siddharth Srivastava, Swati Bhugra, Brejesh Lall, Christian Haene, Shubham Tulsiani, Jitendra Malik, Jared Lafer, Ramsey Jones, Siyuan Li, Jie Lu, Shi Jin, Jingyi Yu, Qixing Huang, Evangelos Kalogerakis, Silvio Savarese, Pat Hanrahan, Thomas Funkhouser, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions