Alert button
Picture for Qiushi Huang

Qiushi Huang

Alert button

KICGPT: Large Language Model with Knowledge in Context for Knowledge Graph Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Yanbin Wei, Qiushi Huang, James T. Kwok, Yu Zhang

Viaarxiv icon

Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Yi Yuan, Haohe Liu, Xubo Liu, Qiushi Huang, Mark D. Plumbley, Wenwu Wang

Figure 1 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Figure 2 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Figure 3 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Figure 4 for Retrieval-Augmented Text-to-Audio Generation
Viaarxiv icon

WavJourney: Compositional Audio Creation with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Xubo Liu, Zhongkai Zhu, Haohe Liu, Yi Yuan, Meng Cui, Qiushi Huang, Jinhua Liang, Yin Cao, Qiuqiang Kong, Mark D. Plumbley, Wenwu Wang

Viaarxiv icon

Visually-Aware Audio Captioning With Adaptive Audio-Visual Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2022
Xubo Liu, Qiushi Huang, Xinhao Mei, Haohe Liu, Qiuqiang Kong, Jianyuan Sun, Shengchen Li, Tom Ko, Yu Zhang, Lilian H. Tang, Mark D. Plumbley, Volkan Kılıç, Wenwu Wang

Figure 1 for Visually-Aware Audio Captioning With Adaptive Audio-Visual Attention
Figure 2 for Visually-Aware Audio Captioning With Adaptive Audio-Visual Attention
Viaarxiv icon

Personalized Dialogue Generation with Persona-Adaptive Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2022
Qiushi Huang, Yu Zhang, Tom Ko, Xubo Liu, Bo Wu, Wenwu Wang, Lilian Tang

Figure 1 for Personalized Dialogue Generation with Persona-Adaptive Attention
Figure 2 for Personalized Dialogue Generation with Persona-Adaptive Attention
Figure 3 for Personalized Dialogue Generation with Persona-Adaptive Attention
Figure 4 for Personalized Dialogue Generation with Persona-Adaptive Attention
Viaarxiv icon

Separate What You Describe: Language-Queried Audio Source Separation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2022
Xubo Liu, Haohe Liu, Qiuqiang Kong, Xinhao Mei, Jinzheng Zhao, Qiushi Huang, Mark D. Plumbley, Wenwu Wang

Figure 1 for Separate What You Describe: Language-Queried Audio Source Separation
Figure 2 for Separate What You Describe: Language-Queried Audio Source Separation
Figure 3 for Separate What You Describe: Language-Queried Audio Source Separation
Figure 4 for Separate What You Describe: Language-Queried Audio Source Separation
Viaarxiv icon

Leveraging Pre-trained BERT for Audio Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2022
Xubo Liu, Xinhao Mei, Qiushi Huang, Jianyuan Sun, Jinzheng Zhao, Haohe Liu, Mark D. Plumbley, Volkan Kılıç, Wenwu Wang

Figure 1 for Leveraging Pre-trained BERT for Audio Captioning
Figure 2 for Leveraging Pre-trained BERT for Audio Captioning
Figure 3 for Leveraging Pre-trained BERT for Audio Captioning
Figure 4 for Leveraging Pre-trained BERT for Audio Captioning
Viaarxiv icon

An Encoder-Decoder Based Audio Captioning System With Transfer and Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2021
Xinhao Mei, Qiushi Huang, Xubo Liu, Gengyun Chen, Jingqian Wu, Yusong Wu, Jinzheng Zhao, Shengchen Li, Tom Ko, H Lilian Tang, Xi Shao, Mark D. Plumbley, Wenwu Wang

Figure 1 for An Encoder-Decoder Based Audio Captioning System With Transfer and Reinforcement Learning
Figure 2 for An Encoder-Decoder Based Audio Captioning System With Transfer and Reinforcement Learning
Figure 3 for An Encoder-Decoder Based Audio Captioning System With Transfer and Reinforcement Learning
Figure 4 for An Encoder-Decoder Based Audio Captioning System With Transfer and Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Conditional Sound Generation Using Neural Discrete Time-Frequency Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2021
Xubo Liu, Turab Iqbal, Jinzheng Zhao, Qiushi Huang, Mark D. Plumbley, Wenwu Wang

Figure 1 for Conditional Sound Generation Using Neural Discrete Time-Frequency Representation Learning
Figure 2 for Conditional Sound Generation Using Neural Discrete Time-Frequency Representation Learning
Figure 3 for Conditional Sound Generation Using Neural Discrete Time-Frequency Representation Learning
Figure 4 for Conditional Sound Generation Using Neural Discrete Time-Frequency Representation Learning
Viaarxiv icon