Alert button
Picture for Baigui Sun

Baigui Sun

Alert button

TryOn-Adapter: Efficient Fine-Grained Clothing Identity Adaptation for High-Fidelity Virtual Try-On

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Jiazheng Xing, Chao Xu, Yijie Qian, Yang Liu, Guang Dai, Baigui Sun, Yong Liu, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Beyond Talking -- Generating Holistic 3D Human Dyadic Motion for Communication

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Mingze Sun, Chao Xu, Xinyu Jiang, Yang Liu, Baigui Sun, Ruqi Huang

Figure 1 for Beyond Talking -- Generating Holistic 3D Human Dyadic Motion for Communication
Figure 2 for Beyond Talking -- Generating Holistic 3D Human Dyadic Motion for Communication
Figure 3 for Beyond Talking -- Generating Holistic 3D Human Dyadic Motion for Communication
Figure 4 for Beyond Talking -- Generating Holistic 3D Human Dyadic Motion for Communication
Viaarxiv icon

DyRoNet: A Low-Rank Adapter Enhanced Dynamic Routing Network for Streaming Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Xiang Huang, Zhi-Qi Cheng, Jun-Yan He, Chenyang Li, Wangmeng Xiang, Baigui Sun, Xiao Wu

Figure 1 for DyRoNet: A Low-Rank Adapter Enhanced Dynamic Routing Network for Streaming Perception
Figure 2 for DyRoNet: A Low-Rank Adapter Enhanced Dynamic Routing Network for Streaming Perception
Figure 3 for DyRoNet: A Low-Rank Adapter Enhanced Dynamic Routing Network for Streaming Perception
Figure 4 for DyRoNet: A Low-Rank Adapter Enhanced Dynamic Routing Network for Streaming Perception
Viaarxiv icon

StyleDyRF: Zero-shot 4D Style Transfer for Dynamic Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Hongbin Xu, Weitao Chen, Feng Xiao, Baigui Sun, Wenxiong Kang

Figure 1 for StyleDyRF: Zero-shot 4D Style Transfer for Dynamic Neural Radiance Fields
Figure 2 for StyleDyRF: Zero-shot 4D Style Transfer for Dynamic Neural Radiance Fields
Figure 3 for StyleDyRF: Zero-shot 4D Style Transfer for Dynamic Neural Radiance Fields
Figure 4 for StyleDyRF: Zero-shot 4D Style Transfer for Dynamic Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

FaceChain-SuDe: Building Derived Class to Inherit Category Attributes for One-shot Subject-Driven Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Pengchong Qiao, Lei Shang, Chang Liu, Baigui Sun, Xiangyang Ji, Jie Chen

Figure 1 for FaceChain-SuDe: Building Derived Class to Inherit Category Attributes for One-shot Subject-Driven Generation
Figure 2 for FaceChain-SuDe: Building Derived Class to Inherit Category Attributes for One-shot Subject-Driven Generation
Figure 3 for FaceChain-SuDe: Building Derived Class to Inherit Category Attributes for One-shot Subject-Driven Generation
Figure 4 for FaceChain-SuDe: Building Derived Class to Inherit Category Attributes for One-shot Subject-Driven Generation
Viaarxiv icon

FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Chao Xu, Yang Liu, Jiazheng Xing, Weida Wang, Mingze Sun, Jun Dan, Tianxin Huang, Siyuan Li, Zhi-Qi Cheng, Ying Tai, Baigui Sun

Figure 1 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Figure 2 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Figure 3 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Figure 4 for FaceChain-ImagineID: Freely Crafting High-Fidelity Diverse Talking Faces from Disentangled Audio
Viaarxiv icon

PRCL: Probabilistic Representation Contrastive Learning for Semi-Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Haoyu Xie, Changqi Wang, Jian Zhao, Yang Liu, Jun Dan, Chong Fu, Baigui Sun

Viaarxiv icon

Switch EMA: A Free Lunch for Better Flatness and Sharpness

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Siyuan Li, Zicheng Liu, Juanxi Tian, Ge Wang, Zedong Wang, Weiyang Jin, Di Wu, Cheng Tan, Tao Lin, Yang Liu, Baigui Sun, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

Masked Modeling for Self-supervised Representation Learning on Vision and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Siyuan Li, Luyuan Zhang, Zedong Wang, Di Wu, Lirong Wu, Zicheng Liu, Jun Xia, Cheng Tan, Yang Liu, Baigui Sun, Stan Z. Li

Viaarxiv icon