Alert button
Picture for Zongheng Yang

Zongheng Yang

Alert button

Balsa: Learning a Query Optimizer Without Expert Demonstrations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2022
Zongheng Yang, Wei-Lin Chiang, Sifei Luan, Gautam Mittal, Michael Luo, Ion Stoica

Figure 1 for Balsa: Learning a Query Optimizer Without Expert Demonstrations
Figure 2 for Balsa: Learning a Query Optimizer Without Expert Demonstrations
Figure 3 for Balsa: Learning a Query Optimizer Without Expert Demonstrations
Figure 4 for Balsa: Learning a Query Optimizer Without Expert Demonstrations
Viaarxiv icon

Variable Skipping for Autoregressive Range Density Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2020
Eric Liang, Zongheng Yang, Ion Stoica, Pieter Abbeel, Yan Duan, Xi Chen

Figure 1 for Variable Skipping for Autoregressive Range Density Estimation
Figure 2 for Variable Skipping for Autoregressive Range Density Estimation
Figure 3 for Variable Skipping for Autoregressive Range Density Estimation
Figure 4 for Variable Skipping for Autoregressive Range Density Estimation
Viaarxiv icon

NeuroCard: One Cardinality Estimator for All Tables

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2020
Zongheng Yang, Amog Kamsetty, Sifei Luan, Eric Liang, Yan Duan, Xi Chen, Ion Stoica

Figure 1 for NeuroCard: One Cardinality Estimator for All Tables
Figure 2 for NeuroCard: One Cardinality Estimator for All Tables
Figure 3 for NeuroCard: One Cardinality Estimator for All Tables
Figure 4 for NeuroCard: One Cardinality Estimator for All Tables
Viaarxiv icon

Qd-tree: Learning Data Layouts for Big Data Analytics

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2020
Zongheng Yang, Badrish Chandramouli, Chi Wang, Johannes Gehrke, Yinan Li, Umar Farooq Minhas, Per-Åke Larson, Donald Kossmann, Rajeev Acharya

Figure 1 for Qd-tree: Learning Data Layouts for Big Data Analytics
Figure 2 for Qd-tree: Learning Data Layouts for Big Data Analytics
Figure 3 for Qd-tree: Learning Data Layouts for Big Data Analytics
Figure 4 for Qd-tree: Learning Data Layouts for Big Data Analytics
Viaarxiv icon

Selectivity Estimation with Deep Likelihood Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2019
Zongheng Yang, Eric Liang, Amog Kamsetty, Chenggang Wu, Yan Duan, Xi Chen, Pieter Abbeel, Joseph M. Hellerstein, Sanjay Krishnan, Ion Stoica

Figure 1 for Selectivity Estimation with Deep Likelihood Models
Figure 2 for Selectivity Estimation with Deep Likelihood Models
Figure 3 for Selectivity Estimation with Deep Likelihood Models
Figure 4 for Selectivity Estimation with Deep Likelihood Models
Viaarxiv icon

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon

Figure 1 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Figure 2 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Figure 3 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Viaarxiv icon

Ray: A Distributed Framework for Emerging AI Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2018
Philipp Moritz, Robert Nishihara, Stephanie Wang, Alexey Tumanov, Richard Liaw, Eric Liang, Melih Elibol, Zongheng Yang, William Paul, Michael I. Jordan, Ion Stoica

Figure 1 for Ray: A Distributed Framework for Emerging AI Applications
Figure 2 for Ray: A Distributed Framework for Emerging AI Applications
Figure 3 for Ray: A Distributed Framework for Emerging AI Applications
Figure 4 for Ray: A Distributed Framework for Emerging AI Applications
Viaarxiv icon

Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2018
Jonathan Shen, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Mike Schuster, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Zhifeng Chen, Yu Zhang, Yuxuan Wang, RJ Skerry-Ryan, Rif A. Saurous, Yannis Agiomyrgiannakis, Yonghui Wu

Figure 1 for Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions
Figure 2 for Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions
Figure 3 for Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions
Figure 4 for Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions
Viaarxiv icon

Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2017
Yuxuan Wang, RJ Skerry-Ryan, Daisy Stanton, Yonghui Wu, Ron J. Weiss, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Ying Xiao, Zhifeng Chen, Samy Bengio, Quoc Le, Yannis Agiomyrgiannakis, Rob Clark, Rif A. Saurous

Figure 1 for Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis
Figure 2 for Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis
Figure 3 for Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis
Figure 4 for Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis
Viaarxiv icon