Alert button
Picture for Zhanghao Wu

Zhanghao Wu

Alert button

LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset

Sep 30, 2023
Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Tianle Li, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zhuohan Li, Zi Lin, Eric. P Xing, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica, Hao Zhang

Figure 1 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 2 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 3 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Figure 4 for LMSYS-Chat-1M: A Large-Scale Real-World LLM Conversation Dataset
Viaarxiv icon

Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena

Jun 09, 2023
Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zi Lin, Zhuohan Li, Dacheng Li, Eric. P Xing, Hao Zhang, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica

Figure 1 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Figure 2 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Figure 3 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Figure 4 for Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena
Viaarxiv icon

Representing Long-Range Context for Graph Neural Networks with Global Attention

Jan 21, 2022
Zhanghao Wu, Paras Jain, Matthew A. Wright, Azalia Mirhoseini, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica

Figure 1 for Representing Long-Range Context for Graph Neural Networks with Global Attention
Figure 2 for Representing Long-Range Context for Graph Neural Networks with Global Attention
Figure 3 for Representing Long-Range Context for Graph Neural Networks with Global Attention
Figure 4 for Representing Long-Range Context for Graph Neural Networks with Global Attention
Viaarxiv icon

Distributed Reinforcement Learning is a Dataflow Problem

Dec 03, 2020
Eric Liang, Zhanghao Wu, Michael Luo, Sven Mika, Ion Stoica

Figure 1 for Distributed Reinforcement Learning is a Dataflow Problem
Figure 2 for Distributed Reinforcement Learning is a Dataflow Problem
Figure 3 for Distributed Reinforcement Learning is a Dataflow Problem
Figure 4 for Distributed Reinforcement Learning is a Dataflow Problem
Viaarxiv icon

HAT: Hardware-Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing

May 28, 2020
Hanrui Wang, Zhanghao Wu, Zhijian Liu, Han Cai, Ligeng Zhu, Chuang Gan, Song Han

Figure 1 for HAT: Hardware-Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing
Figure 2 for HAT: Hardware-Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing
Figure 3 for HAT: Hardware-Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing
Figure 4 for HAT: Hardware-Aware Transformers for Efficient Natural Language Processing
Viaarxiv icon

Lite Transformer with Long-Short Range Attention

Apr 24, 2020
Zhanghao Wu, Zhijian Liu, Ji Lin, Yujun Lin, Song Han

Figure 1 for Lite Transformer with Long-Short Range Attention
Figure 2 for Lite Transformer with Long-Short Range Attention
Figure 3 for Lite Transformer with Long-Short Range Attention
Figure 4 for Lite Transformer with Long-Short Range Attention
Viaarxiv icon