Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Leveraging Multi-stream Information Fusion for Trajectory Prediction in Low-illumination Scenarios: A Multi-channel Graph Convolutional Approach


Nov 18, 2022
Hailong Gong, Zirui Li, Chao Lu, Guodong Du, Jianwei Gong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graph Reinforcement Learning Application to Co-operative Decision-Making in Mixed Autonomy Traffic: Framework, Survey, and Challenges


Nov 06, 2022
Qi Liu, Xueyuan Li, Zirui Li, Jingda Wu, Guodong Du, Xin Gao, Fan Yang, Shihua Yuan

* 22 pages, 7 figures, 10 tables. Currently under review at IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

QuEst: Graph Transformer for Quantum Circuit Reliability Estimation


Oct 30, 2022
Hanrui Wang, Pengyu Liu, Jinglei Cheng, Zhiding Liang, Jiaqi Gu, Zirui Li, Yongshan Ding, Weiwen Jiang, Yiyu Shi, Xuehai Qian, David Z. Pan, Frederic T. Chong, Song Han

* ICCAD 2022; 10 pages, 10 figures; code at https://github.com/mit-han-lab/torchquantum 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Decision Making at the Intersection for Autonomous Vehicles Based on Skill Discovery


Jul 24, 2022
Xianqi He, Lin Yang, Chao Lu, Zirui Li, Jianwei Gong

* Accepted by IEEE ITSC 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prediction-Based Reachability Analysis for Collision Risk Assessment on Highways


May 03, 2022
Xinwei Wang, Zirui Li, Javier Alonso-Mora, Meng Wang

* Accepted by IEEE IV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On-chip QNN: Towards Efficient On-Chip Training of Quantum Neural Networks


Feb 26, 2022
Hanrui Wang, Zirui Li, Jiaqi Gu, Yongshan Ding, David Z. Pan, Song Han

* Published as a conference paper in DAC 2022; 7 pages, 8 figures; open-source at https://github.com/mit-han-lab/torchquantum 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Comparative Study of Deep Reinforcement Learning-based Transferable Energy Management Strategies for Hybrid Electric Vehicles


Feb 22, 2022
Jingyi Xu, Zirui Li, Li Gao, Junyi Ma, Qi Liu, Yanan Zhao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Ensemble Learning Framework for Vehicle Trajectory Prediction in Interactive Scenarios


Feb 22, 2022
Zirui Li, Yunlong Lin, Cheng Gong, Xinwei Wang, Qi Liu, Jianwei Gong, Chao Lu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graph Convolution-Based Deep Reinforcement Learning for Multi-Agent Decision-Making in Mixed Traffic Environments


Jan 30, 2022
Qi Liu, Zirui Li, Xueyuan Li, Jingda Wu, Shihua Yuan

* 8 pages, 7 figures, 5 tables, IV2022 conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RoQNN: Noise-Aware Training for Robust Quantum Neural Networks


Oct 21, 2021
Hanrui Wang, Jiaqi Gu, Yongshan Ding, Zirui Li, Frederic T. Chong, David Z. Pan, Song Han

* 19 pages, 10 figures, open-source at https://github.com/mit-han-lab/pytorch-quantum 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>