Alert button
Picture for Mohammad Shoeybi

Mohammad Shoeybi

Alert button

Nemotron-4 15B Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Jupinder Parmar, Shrimai Prabhumoye, Joseph Jennings, Mostofa Patwary, Sandeep Subramanian, Dan Su, Chen Zhu, Deepak Narayanan, Aastha Jhunjhunwala, Ayush Dattagupta, Vibhu Jawa, Jiwei Liu, Ameya Mahabaleshwarkar, Osvald Nitski, Annika Brundyn, James Maki, Miguel Martinez, Jiaxuan You, John Kamalu, Patrick LeGresley, Denys Fridman, Jared Casper, Ashwath Aithal, Oleksii Kuchaiev, Mohammad Shoeybi, Jonathan Cohen, Bryan Catanzaro

Viaarxiv icon

ODIN: Disentangled Reward Mitigates Hacking in RLHF

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2024
Lichang Chen, Chen Zhu, Davit Soselia, Jiuhai Chen, Tianyi Zhou, Tom Goldstein, Heng Huang, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro

Viaarxiv icon

ChatQA: Building GPT-4 Level Conversational QA Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Zihan Liu, Wei Ping, Rajarshi Roy, Peng Xu, Chankyu Lee, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro

Viaarxiv icon

VILA: On Pre-training for Visual Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Ji Lin, Hongxu Yin, Wei Ping, Yao Lu, Pavlo Molchanov, Andrew Tao, Huizi Mao, Jan Kautz, Mohammad Shoeybi, Song Han

Figure 1 for VILA: On Pre-training for Visual Language Models
Figure 2 for VILA: On Pre-training for Visual Language Models
Figure 3 for VILA: On Pre-training for Visual Language Models
Figure 4 for VILA: On Pre-training for Visual Language Models
Viaarxiv icon

InstructRetro: Instruction Tuning post Retrieval-Augmented Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Boxin Wang, Wei Ping, Lawrence McAfee, Peng Xu, Bo Li, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro

Figure 1 for InstructRetro: Instruction Tuning post Retrieval-Augmented Pretraining
Figure 2 for InstructRetro: Instruction Tuning post Retrieval-Augmented Pretraining
Figure 3 for InstructRetro: Instruction Tuning post Retrieval-Augmented Pretraining
Figure 4 for InstructRetro: Instruction Tuning post Retrieval-Augmented Pretraining
Viaarxiv icon

Retrieval meets Long Context Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Peng Xu, Wei Ping, Xianchao Wu, Lawrence McAfee, Chen Zhu, Zihan Liu, Sandeep Subramanian, Evelina Bakhturina, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro

Figure 1 for Retrieval meets Long Context Large Language Models
Figure 2 for Retrieval meets Long Context Large Language Models
Figure 3 for Retrieval meets Long Context Large Language Models
Figure 4 for Retrieval meets Long Context Large Language Models
Viaarxiv icon

RAVEN: In-Context Learning with Retrieval Augmented Encoder-Decoder Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2023
Jie Huang, Wei Ping, Peng Xu, Mohammad Shoeybi, Kevin Chen-Chuan Chang, Bryan Catanzaro

Figure 1 for RAVEN: In-Context Learning with Retrieval Augmented Encoder-Decoder Language Models
Figure 2 for RAVEN: In-Context Learning with Retrieval Augmented Encoder-Decoder Language Models
Figure 3 for RAVEN: In-Context Learning with Retrieval Augmented Encoder-Decoder Language Models
Figure 4 for RAVEN: In-Context Learning with Retrieval Augmented Encoder-Decoder Language Models
Viaarxiv icon

Shall We Pretrain Autoregressive Language Models with Retrieval? A Comprehensive Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2023
Boxin Wang, Wei Ping, Peng Xu, Lawrence McAfee, Zihan Liu, Mohammad Shoeybi, Yi Dong, Oleksii Kuchaiev, Bo Li, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar, Bryan Catanzaro

Figure 1 for Shall We Pretrain Autoregressive Language Models with Retrieval? A Comprehensive Study
Figure 2 for Shall We Pretrain Autoregressive Language Models with Retrieval? A Comprehensive Study
Figure 3 for Shall We Pretrain Autoregressive Language Models with Retrieval? A Comprehensive Study
Figure 4 for Shall We Pretrain Autoregressive Language Models with Retrieval? A Comprehensive Study
Viaarxiv icon

Adding Instructions during Pretraining: Effective Way of Controlling Toxicity in Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2023
Shrimai Prabhumoye, Mostofa Patwary, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro

Figure 1 for Adding Instructions during Pretraining: Effective Way of Controlling Toxicity in Language Models
Figure 2 for Adding Instructions during Pretraining: Effective Way of Controlling Toxicity in Language Models
Figure 3 for Adding Instructions during Pretraining: Effective Way of Controlling Toxicity in Language Models
Figure 4 for Adding Instructions during Pretraining: Effective Way of Controlling Toxicity in Language Models
Viaarxiv icon

Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2023
Zhuolin Yang, Wei Ping, Zihan Liu, Vijay Korthikanti, Weili Nie, De-An Huang, Linxi Fan, Zhiding Yu, Shiyi Lan, Bo Li, Ming-Yu Liu, Yuke Zhu, Mohammad Shoeybi, Bryan Catanzaro, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar

Figure 1 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Figure 2 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Figure 3 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Figure 4 for Re-ViLM: Retrieval-Augmented Visual Language Model for Zero and Few-Shot Image Captioning
Viaarxiv icon