Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Boxin Wang

Counterfactual Adversarial Learning with Representation Interpolation


Sep 10, 2021
Wei Wang, Boxin Wang, Ning Shi, Jinfeng Li, Bingyu Zhu, Xiangyu Liu, Rong Zhang

* Accepted to Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating External POS Tagger for Punctuation Restoration


Jun 12, 2021
Ning Shi, Wei Wang, Boxin Wang, Jinfeng Li, Xiangyu Liu, Zhouhan Lin

* Accepted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DataLens: Scalable Privacy Preserving Training via Gradient Compression and Aggregation


Mar 20, 2021
Boxin Wang, Fan Wu, Yunhui Long, Luka Rimanic, Ce Zhang, Bo Li

* 29 pages, 3 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

InfoBERT: Improving Robustness of Language Models from An Information Theoretic Perspective


Oct 14, 2020
Boxin Wang, Shuohang Wang, Yu Cheng, Zhe Gan, Ruoxi Jia, Bo Li, Jingjing Liu

* 20 pages, 8 tables, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Evaluating the Robustness of Chinese BERT Classifiers


Apr 07, 2020
Boxin Wang, Boyuan Pan, Xin Li, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Robustness for Sensing-Reasoning Machine Learning Pipelines


Mar 06, 2020
Zhuolin Yang, Zhikuan Zhao, Hengzhi Pei, Boxin Wang, Bojan Karlas, Ji Liu, Heng Guo, Bo Li, Ce Zhang

* 43 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement-Learning based Portfolio Management with Augmented Asset Movement Prediction States


Feb 09, 2020
Yunan Ye, Hengzhi Pei, Boxin Wang, Pin-Yu Chen, Yada Zhu, Jun Xiao, Bo Li

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AdvCodec: Towards A Unified Framework for Adversarial Text Generation


Dec 22, 2019
Boxin Wang, Hengzhi Pei, Han Liu, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Task-Specific Data Valuation for Nearest Neighbor Algorithms


Sep 11, 2019
Ruoxi Jia, David Dao, Boxin Wang, Frances Ann Hubis, Nezihe Merve Gurel, Bo Li, Ce Zhang, Costas J. Spanos, Dawn Song

* PVLDB, 12(11): 1610-1623, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Data Valuation Based on the Shapley Value


Feb 27, 2019
Ruoxi Jia, David Dao, Boxin Wang, Frances Ann Hubis, Nick Hynes, Nezihe Merve Gurel, Bo Li, Ce Zhang, Dawn Song, Costas Spanos


  Access Paper or Ask Questions