Alert button
Picture for Yong-Lu Li

Yong-Lu Li

Alert button

Primitive-based 3D Human-Object Interaction Modelling and Programming

Dec 17, 2023
Siqi Liu, Yong-Lu Li, Zhou Fang, Xinpeng Liu, Yang You, Cewu Lu

Viaarxiv icon

Revisit Human-Scene Interaction via Space Occupancy

Dec 05, 2023
Xinpeng Liu, Haowen Hou, Yanchao Yang, Yong-Lu Li, Cewu Lu

Viaarxiv icon

Dancing with Images: Video Distillation via Static-Dynamic Disentanglement

Dec 01, 2023
Ziyu Wang, Yue Xu, Cewu Lu, Yong-Lu Li

Viaarxiv icon

Symbol-LLM: Leverage Language Models for Symbolic System in Visual Human Activity Reasoning

Nov 29, 2023
Xiaoqian Wu, Yong-Lu Li, Jianhua Sun, Cewu Lu

Viaarxiv icon

Bridging the Gap between Human Motion and Action Semantics via Kinematic Phrases

Oct 11, 2023
Xinpeng Liu, Yong-Lu Li, Ailing Zeng, Zizheng Zhou, Yang You, Cewu Lu

Figure 1 for Bridging the Gap between Human Motion and Action Semantics via Kinematic Phrases
Figure 2 for Bridging the Gap between Human Motion and Action Semantics via Kinematic Phrases
Figure 3 for Bridging the Gap between Human Motion and Action Semantics via Kinematic Phrases
Figure 4 for Bridging the Gap between Human Motion and Action Semantics via Kinematic Phrases
Viaarxiv icon

EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding

Sep 05, 2023
Yue Xu, Yong-Lu Li, Zhemin Huang, Michael Xu Liu, Cewu Lu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Figure 1 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Figure 2 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Figure 3 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Figure 4 for EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding
Viaarxiv icon

Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection

May 28, 2023
Yue Xu, Yong-Lu Li, Kaitong Cui, Ziyu Wang, Cewu Lu, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Figure 1 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Figure 2 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Figure 3 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Figure 4 for Distill Gold from Massive Ores: Efficient Dataset Distillation via Critical Samples Selection
Viaarxiv icon

From Isolated Islands to Pangea: Unifying Semantic Space for Human Action Understanding

Apr 04, 2023
Yong-Lu Li, Xiaoqian Wu, Xinpeng Liu, Yiming Dou, Yikun Ji, Junyi Zhang, Yixing Li, Jingru Tan, Xudong Lu, Cewu Lu

Figure 1 for From Isolated Islands to Pangea: Unifying Semantic Space for Human Action Understanding
Figure 2 for From Isolated Islands to Pangea: Unifying Semantic Space for Human Action Understanding
Figure 3 for From Isolated Islands to Pangea: Unifying Semantic Space for Human Action Understanding
Figure 4 for From Isolated Islands to Pangea: Unifying Semantic Space for Human Action Understanding
Viaarxiv icon

Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning

Dec 06, 2022
Yong-Lu Li, Yue Xu, Xinyu Xu, Xiaohan Mao, Yuan Yao, Siqi Liu, Cewu Lu

Figure 1 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Figure 2 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Figure 3 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Figure 4 for Beyond Object Recognition: A New Benchmark towards Object Concept Learning
Viaarxiv icon