Alert button
Picture for Yujia Fu

Yujia Fu

Alert button

Security Code Review by LLMs: A Deep Dive into Responses

Jan 29, 2024
Jiaxin Yu, Peng Liang, Yujia Fu, Amjed Tahir, Mojtaba Shahin, Chong Wang, Yangxiao Cai

Viaarxiv icon

Copilot Refinement: Addressing Code Smells in Copilot-Generated Python Code

Jan 25, 2024
Beiqi Zhang, Peng Liang, Qiong Feng, Yujia Fu, Zengyang Li

Viaarxiv icon

BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments

Jun 25, 2023
Yuanzhi Liu, Yujia Fu, Minghui Qin, Yufeng Xu, Baoxin Xu, Fengdong Chen, Bart Goossens, Hongwei Yu, Chun Liu, Long Chen, Wei Tao, Hui Zhao

Figure 1 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Figure 2 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Figure 3 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Figure 4 for BotanicGarden: A high-quality and large-scale robot navigation dataset in challenging natural environments
Viaarxiv icon

Datasets and Evaluation for Simultaneous Localization and Mapping Related Problems: A Comprehensive Survey

Feb 08, 2021
Yuanzhi Liu, Yujia Fu, Fengdong Chen, Bart Goossens, Wei Tao, Hui Zhao

Figure 1 for Datasets and Evaluation for Simultaneous Localization and Mapping Related Problems: A Comprehensive Survey
Figure 2 for Datasets and Evaluation for Simultaneous Localization and Mapping Related Problems: A Comprehensive Survey
Figure 3 for Datasets and Evaluation for Simultaneous Localization and Mapping Related Problems: A Comprehensive Survey
Figure 4 for Datasets and Evaluation for Simultaneous Localization and Mapping Related Problems: A Comprehensive Survey
Viaarxiv icon