Alert button
Picture for Tianyu Yang

Tianyu Yang

Alert button

SceMQA: A Scientific College Entrance Level Multimodal Question Answering Benchmark

Feb 06, 2024
Zhenwen Liang, Kehan Guo, Gang Liu, Taicheng Guo, Yujun Zhou, Tianyu Yang, Jiajun Jiao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Xiangliang Zhang

Viaarxiv icon

Symbol as Points: Panoptic Symbol Spotting via Point-based Representation

Jan 19, 2024
Wenlong Liu, Tianyu Yang, Yuhan Wang, Qizhi Yu, Lei Zhang

Viaarxiv icon

GPAvatar: Generalizable and Precise Head Avatar from Image(s)

Jan 18, 2024
Xuangeng Chu, Yu Li, Ailing Zeng, Tianyu Yang, Lijian Lin, Yunfei Liu, Tatsuya Harada

Viaarxiv icon

A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing

Dec 10, 2023
Maomao Li, Yu Li, Tianyu Yang, Yunfei Liu, Dongxu Yue, Zhihui Lin, Dong Xu

Figure 1 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Figure 2 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Figure 3 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Figure 4 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Viaarxiv icon

Progressive3D: Progressively Local Editing for Text-to-3D Content Creation with Complex Semantic Prompts

Oct 18, 2023
Xinhua Cheng, Tianyu Yang, Jianan Wang, Yu Li, Lei Zhang, Jian Zhang, Li Yuan

Viaarxiv icon

TOSS:High-quality Text-guided Novel View Synthesis from a Single Image

Oct 16, 2023
Yukai Shi, Jianan Wang, He Cao, Boshi Tang, Xianbiao Qi, Tianyu Yang, Yukun Huang, Shilong Liu, Lei Zhang, Heung-Yeung Shum

Viaarxiv icon

Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis

Oct 12, 2023
Haohan Weng, Tianyu Yang, Jianan Wang, Yu Li, Tong Zhang, C. L. Philip Chen, Lei Zhang

Figure 1 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Figure 2 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Figure 3 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Figure 4 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Viaarxiv icon

Scalable Video Object Segmentation with Simplified Framework

Aug 19, 2023
Qiangqiang Wu, Tianyu Yang, Wei WU, Antoni Chan

Figure 1 for Scalable Video Object Segmentation with Simplified Framework
Figure 2 for Scalable Video Object Segmentation with Simplified Framework
Figure 3 for Scalable Video Object Segmentation with Simplified Framework
Figure 4 for Scalable Video Object Segmentation with Simplified Framework
Viaarxiv icon

Dior-CVAE: Diffusion Priors in Variational Dialog Generation

May 24, 2023
Tianyu Yang, Thy Thy Tran, Iryna Gurevych

Figure 1 for Dior-CVAE: Diffusion Priors in Variational Dialog Generation
Figure 2 for Dior-CVAE: Diffusion Priors in Variational Dialog Generation
Figure 3 for Dior-CVAE: Diffusion Priors in Variational Dialog Generation
Figure 4 for Dior-CVAE: Diffusion Priors in Variational Dialog Generation
Viaarxiv icon

DropMAE: Masked Autoencoders with Spatial-Attention Dropout for Tracking Tasks

Apr 07, 2023
Qiangqiang Wu, Tianyu Yang, Ziquan Liu, Baoyuan Wu, Ying Shan, Antoni B. Chan

Figure 1 for DropMAE: Masked Autoencoders with Spatial-Attention Dropout for Tracking Tasks
Figure 2 for DropMAE: Masked Autoencoders with Spatial-Attention Dropout for Tracking Tasks
Figure 3 for DropMAE: Masked Autoencoders with Spatial-Attention Dropout for Tracking Tasks
Figure 4 for DropMAE: Masked Autoencoders with Spatial-Attention Dropout for Tracking Tasks
Viaarxiv icon