Alert button
Picture for Wenzhi Chen

Wenzhi Chen

Alert button

Could It Be Generated? Towards Practical Analysis of Memorization in Text-To-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2024
Zhe Ma, Xuhong Zhang, Qingming Li, Tianyu Du, Wenzhi Chen, Zonghui Wang, Shouling Ji

Viaarxiv icon

How ChatGPT is Solving Vulnerability Management Problem

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2023
Peiyu Liu, Junming Liu, Lirong Fu, Kangjie Lu, Yifan Xia, Xuhong Zhang, Wenzhi Chen, Haiqin Weng, Shouling Ji, Wenhai Wang

Viaarxiv icon

LMSanitator: Defending Prompt-Tuning Against Task-Agnostic Backdoors

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2023
Chengkun Wei, Wenlong Meng, Zhikun Zhang, Min Chen, Minghu Zhao, Wenjing Fang, Lei Wang, Zihui Zhang, Wenzhi Chen

Figure 1 for LMSanitator: Defending Prompt-Tuning Against Task-Agnostic Backdoors
Figure 2 for LMSanitator: Defending Prompt-Tuning Against Task-Agnostic Backdoors
Figure 3 for LMSanitator: Defending Prompt-Tuning Against Task-Agnostic Backdoors
Figure 4 for LMSanitator: Defending Prompt-Tuning Against Task-Agnostic Backdoors
Viaarxiv icon

DPMLBench: Holistic Evaluation of Differentially Private Machine Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2023
Chengkun Wei, Minghu Zhao, Zhikun Zhang, Min Chen, Wenlong Meng, Bo Liu, Yuan Fan, Wenzhi Chen

Figure 1 for DPMLBench: Holistic Evaluation of Differentially Private Machine Learning
Figure 2 for DPMLBench: Holistic Evaluation of Differentially Private Machine Learning
Figure 3 for DPMLBench: Holistic Evaluation of Differentially Private Machine Learning
Figure 4 for DPMLBench: Holistic Evaluation of Differentially Private Machine Learning
Viaarxiv icon

Diff-ID: An Explainable Identity Difference Quantification Framework for DeepFake Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2023
Chuer Yu, Xuhong Zhang, Yuxuan Duan, Senbo Yan, Zonghui Wang, Yang Xiang, Shouling Ji, Wenzhi Chen

Figure 1 for Diff-ID: An Explainable Identity Difference Quantification Framework for DeepFake Detection
Figure 2 for Diff-ID: An Explainable Identity Difference Quantification Framework for DeepFake Detection
Figure 3 for Diff-ID: An Explainable Identity Difference Quantification Framework for DeepFake Detection
Figure 4 for Diff-ID: An Explainable Identity Difference Quantification Framework for DeepFake Detection
Viaarxiv icon

Watch Out for the Confusing Faces: Detecting Face Swapping with the Probability Distribution of Face Identification Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Yuxuan Duan, Xuhong Zhang, Chuer Yu, Zonghui Wang, Shouling Ji, Wenzhi Chen

Figure 1 for Watch Out for the Confusing Faces: Detecting Face Swapping with the Probability Distribution of Face Identification Models
Figure 2 for Watch Out for the Confusing Faces: Detecting Face Swapping with the Probability Distribution of Face Identification Models
Figure 3 for Watch Out for the Confusing Faces: Detecting Face Swapping with the Probability Distribution of Face Identification Models
Figure 4 for Watch Out for the Confusing Faces: Detecting Face Swapping with the Probability Distribution of Face Identification Models
Viaarxiv icon

A Robust Scheme for 3D Point Cloud Copy Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2021
Jiaqi Yang, Xuequan Lu, Wenzhi Chen

Figure 1 for A Robust Scheme for 3D Point Cloud Copy Detection
Figure 2 for A Robust Scheme for 3D Point Cloud Copy Detection
Figure 3 for A Robust Scheme for 3D Point Cloud Copy Detection
Figure 4 for A Robust Scheme for 3D Point Cloud Copy Detection
Viaarxiv icon