Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yilun Jin

CityNet: A Multi-city Multi-modal Dataset for Smart City Applications


Jun 30, 2021
Xu Geng, Yilun Jin, Zhengfei Zheng, Yu Yang, Yexin Li, Han Tian, Peibo Duan, Leye Wang, Jiannong Cao, Hai Yang, Qiang Yang, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Theoretically Improving Graph Neural Networks via Anonymous Walk Graph Kernels


Apr 07, 2021
Qingqing Long, Yilun Jin, Yi Wu, Guojie Song

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Ternary Hashing


Mar 19, 2021
Chang Liu, Lixin Fan, Kam Woh Ng, Yilun Jin, Ce Ju, Tianyu Zhang, Chee Seng Chan, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Uncertainty in Deep Learning: Whether and How it Improves Robustness


Nov 27, 2020
Yilun Jin, Lixin Fan, Kam Woh Ng, Ce Ju, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

EPNE: Evolutionary Pattern Preserving Network Embedding


Sep 24, 2020
Junshan Wang, Yilun Jin, Guojie Song, Xiaojun Ma

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Structural-topic Neural Network


Jul 04, 2020
Qingqing Long, Yilun Jin, Guojie Song, Yi Li, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

A Survey towards Federated Semi-supervised Learning


Feb 26, 2020
Yilun Jin, Xiguang Wei, Yang Liu, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

GraLSP: Graph Neural Networks with Local Structural Patterns


Dec 07, 2019
Yilun Jin, Guojie Song, Chuan Shi


  Access Paper or Ask Questions

DANE: Domain Adaptive Network Embedding


Jun 03, 2019
Yizhou Zhang, Guojie Song, Lun Du, Shuwen Yang, Yilun Jin

* 7 pages, 4 figures, accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

SecureBoost: A Lossless Federated Learning Framework


Jan 25, 2019
Kewei Cheng, Tao Fan, Yilun Jin, Yang Liu, Tianjian Chen, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

ICFVR 2017: 3rd International Competition on Finger Vein Recognition


Jan 04, 2018
Yi Zhang, Houjun Huang, Haifeng Zhang, Liao Ni, Wei Xu, Nasir Uddin Ahmed, Md. Shakil Ahmed, Yilun Jin, Yingjie Chen, Jingxuan Wen, Wenxin Li

* 8 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions