Alert button
Picture for Zhan Xu

Zhan Xu

Alert button

NECA: Neural Customizable Human Avatar

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Junjin Xiao, Qing Zhang, Zhan Xu, Wei-Shi Zheng

Figure 1 for NECA: Neural Customizable Human Avatar
Figure 2 for NECA: Neural Customizable Human Avatar
Figure 3 for NECA: Neural Customizable Human Avatar
Figure 4 for NECA: Neural Customizable Human Avatar
Viaarxiv icon

Single-View 3D Human Digitalization with Large Reconstruction Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Zhenzhen Weng, Jingyuan Liu, Hao Tan, Zhan Xu, Yang Zhou, Serena Yeung-Levy, Jimei Yang

Viaarxiv icon

ActAnywhere: Subject-Aware Video Background Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Boxiao Pan, Zhan Xu, Chun-Hao Paul Huang, Krishna Kumar Singh, Yang Zhou, Leonidas J. Guibas, Jimei Yang

Viaarxiv icon

Exploration of Adolescent Depression Risk Prediction Based on Census Surveys and General Life Issues

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2024
Qiang Li, Yufeng Wu, Zhan Xu, Hefeng Zhou

Viaarxiv icon

The Meta Distribution of SINR in UAV-Assisted Cellular Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2023
Minwei Shi, Kai Yang, Dusit Niyato, Hang Yuan, He Zhou, Zhan Xu

Figure 1 for The Meta Distribution of SINR in UAV-Assisted Cellular Networks
Figure 2 for The Meta Distribution of SINR in UAV-Assisted Cellular Networks
Figure 3 for The Meta Distribution of SINR in UAV-Assisted Cellular Networks
Figure 4 for The Meta Distribution of SINR in UAV-Assisted Cellular Networks
Viaarxiv icon

Morig: Motion-aware rigging of character meshes from point clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2022
Zhan Xu, Yang Zhou, Li Yi, Evangelos Kalogerakis

Figure 1 for Morig: Motion-aware rigging of character meshes from point clouds
Figure 2 for Morig: Motion-aware rigging of character meshes from point clouds
Figure 3 for Morig: Motion-aware rigging of character meshes from point clouds
Figure 4 for Morig: Motion-aware rigging of character meshes from point clouds
Viaarxiv icon

APES: Articulated Part Extraction from Sprite Sheets

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 04, 2022
Zhan Xu, Matthew Fisher, Yang Zhou, Deepali Aneja, Rushikesh Dudhat, Li Yi, Evangelos Kalogerakis

Figure 1 for APES: Articulated Part Extraction from Sprite Sheets
Figure 2 for APES: Articulated Part Extraction from Sprite Sheets
Figure 3 for APES: Articulated Part Extraction from Sprite Sheets
Figure 4 for APES: Articulated Part Extraction from Sprite Sheets
Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2021
Vishnu Sanjay Ramiya Srinivasan, Rui Ma, Qiang Tang, Zili Yi, Zhan Xu

Figure 1 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Figure 2 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Figure 3 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Figure 4 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Viaarxiv icon

International Workshop on Continual Semi-Supervised Learning: Introduction, Benchmarks and Baselines

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2021
Ajmal Shahbaz, Salman Khan, Mohammad Asiful Hossain, Vincenzo Lomonaco, Kevin Cannons, Zhan Xu, Fabio Cuzzolin

Figure 1 for International Workshop on Continual Semi-Supervised Learning: Introduction, Benchmarks and Baselines
Figure 2 for International Workshop on Continual Semi-Supervised Learning: Introduction, Benchmarks and Baselines
Figure 3 for International Workshop on Continual Semi-Supervised Learning: Introduction, Benchmarks and Baselines
Viaarxiv icon

Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2020
Zili Yi, Qiang Tang, Vishnu Sanjay Ramiya Srinivasan, Zhan Xu

Figure 1 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Figure 2 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Figure 3 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Figure 4 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Viaarxiv icon