Alert button
Picture for Jimei Yang

Jimei Yang

Alert button

Customize-A-Video: One-Shot Motion Customization of Text-to-Video Diffusion Models

Feb 22, 2024
Yixuan Ren, Yang Zhou, Jimei Yang, Jing Shi, Difan Liu, Feng Liu, Mingi Kwon, Abhinav Shrivastava

Viaarxiv icon

Single-View 3D Human Digitalization with Large Reconstruction Models

Jan 22, 2024
Zhenzhen Weng, Jingyuan Liu, Hao Tan, Zhan Xu, Yang Zhou, Serena Yeung-Levy, Jimei Yang

Viaarxiv icon

ActAnywhere: Subject-Aware Video Background Generation

Jan 19, 2024
Boxiao Pan, Zhan Xu, Chun-Hao Paul Huang, Krishna Kumar Singh, Yang Zhou, Leonidas J. Guibas, Jimei Yang

Viaarxiv icon

ContactGen: Generative Contact Modeling for Grasp Generation

Oct 05, 2023
Shaowei Liu, Yang Zhou, Jimei Yang, Saurabh Gupta, Shenlong Wang

Viaarxiv icon

Putting People in Their Place: Affordance-Aware Human Insertion into Scenes

Apr 27, 2023
Sumith Kulal, Tim Brooks, Alex Aiken, Jiajun Wu, Jimei Yang, Jingwan Lu, Alexei A. Efros, Krishna Kumar Singh

Figure 1 for Putting People in Their Place: Affordance-Aware Human Insertion into Scenes
Viaarxiv icon

Normal-guided Garment UV Prediction for Human Re-texturing

Mar 11, 2023
Yasamin Jafarian, Tuanfeng Y. Wang, Duygu Ceylan, Jimei Yang, Nathan Carr, Yi Zhou, Hyun Soo Park

Figure 1 for Normal-guided Garment UV Prediction for Human Re-texturing
Figure 2 for Normal-guided Garment UV Prediction for Human Re-texturing
Figure 3 for Normal-guided Garment UV Prediction for Human Re-texturing
Figure 4 for Normal-guided Garment UV Prediction for Human Re-texturing
Viaarxiv icon

Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation

Aug 23, 2022
Chun-Han Yao, Jimei Yang, Duygu Ceylan, Yi Zhou, Yang Zhou, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Figure 2 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Figure 3 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Figure 4 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Viaarxiv icon

Skeleton-free Pose Transfer for Stylized 3D Characters

Jul 28, 2022
Zhouyingcheng Liao, Jimei Yang, Jun Saito, Gerard Pons-Moll, Yang Zhou

Figure 1 for Skeleton-free Pose Transfer for Stylized 3D Characters
Figure 2 for Skeleton-free Pose Transfer for Stylized 3D Characters
Figure 3 for Skeleton-free Pose Transfer for Stylized 3D Characters
Figure 4 for Skeleton-free Pose Transfer for Stylized 3D Characters
Viaarxiv icon

Audio-driven Neural Gesture Reenactment with Video Motion Graphs

Jul 23, 2022
Yang Zhou, Jimei Yang, Dingzeyu Li, Jun Saito, Deepali Aneja, Evangelos Kalogerakis

Figure 1 for Audio-driven Neural Gesture Reenactment with Video Motion Graphs
Figure 2 for Audio-driven Neural Gesture Reenactment with Video Motion Graphs
Figure 3 for Audio-driven Neural Gesture Reenactment with Video Motion Graphs
Figure 4 for Audio-driven Neural Gesture Reenactment with Video Motion Graphs
Viaarxiv icon

RiCS: A 2D Self-Occlusion Map for Harmonizing Volumetric Objects

May 14, 2022
Yunseok Jang, Ruben Villegas, Jimei Yang, Duygu Ceylan, Xin Sun, Honglak Lee

Figure 1 for RiCS: A 2D Self-Occlusion Map for Harmonizing Volumetric Objects
Figure 2 for RiCS: A 2D Self-Occlusion Map for Harmonizing Volumetric Objects
Figure 3 for RiCS: A 2D Self-Occlusion Map for Harmonizing Volumetric Objects
Figure 4 for RiCS: A 2D Self-Occlusion Map for Harmonizing Volumetric Objects
Viaarxiv icon