Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing Zhang

Deep Filtering with DNN, CNN and RNN


Dec 27, 2021
Bin Xie, Qing Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2008.03878 

  Access Paper or Ask Questions

Two New Stenosis Detection Methods of Coronary Angiograms


Dec 14, 2021
Yaofang Liu, Xinyue Zhang, Wenlong Wan, Shaoyu Liu, Yingdi Liu, Hu Liu, Xueying Zeng, Qing Zhang

* We submitted the paper due to an operational error. This paper is a modified version of the original paper Two New Stenoses Detection Methods of Coronary Angiograms (arXiv:2108.01516). And we will update the revised paper to the original paper later 

  Access Paper or Ask Questions

MSR-GCN: Multi-Scale Residual Graph Convolution Networks for Human Motion Prediction


Aug 17, 2021
Lingwei Dang, Yongwei Nie, Chengjiang Long, Qing Zhang, Guiqing Li

* The latest camera ready version (this paper has been accepted by ICCV2021) 

  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Video Anomaly Detection Framework via Memory-Augmented Flow Reconstruction and Flow-Guided Frame Prediction


Aug 16, 2021
Zhian Liu, Yongwei Nie, Chengjiang Long, Qing Zhang, Guiqing Li

* Accepted to 2021 International Conference on Computer Vision (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

From Synthetic to Real: Image Dehazing Collaborating with Unlabeled Real Data


Aug 06, 2021
Ye Liu, Lei Zhu, Shunda Pei, Huazhu Fu, Jing Qin, Qing Zhang, Liang Wan, Wei Feng

* 8 pages, 6 figures, ACMMM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Two New Stenoses Detection Methods of Coronary Angiograms


Aug 03, 2021
Yaofang Liu, Xinyue Zhang, Wenlong Wan, Shaoyu Liu, Yingdi Liu, Hu Liu, Xueying Zeng, Qing Zhang

* Corresponding by Qing Zhang 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

Automatic sampling and training method for wood-leaf classification based on tree terrestrial point cloud


Dec 06, 2020
Zichu Liu, Qing Zhang, Pei Wang, Yaxin Li, Jingqian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Automated classification of stems and leaves of potted plants based on point cloud data


Feb 28, 2020
Zichu Liu, Qing Zhang, Pei Wang, Zhen Li, Huiru Wang

* 31 pages,15 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic marker-free registration of tree point-cloud data based on rotating projection


Jan 30, 2020
Xiuxian Xu, Pei Wang, Xiaozheng Gan, Yaxin Li, Li Zhang, Qing Zhang, Mei Zhou, Yinghui Zhao, Xinwei Li

* 33 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Paraphrase Generation with Multilingual Language Models


Nov 09, 2019
Yinpeng Guo, Yi Liao, Xin Jiang, Qing Zhang, Yibo Zhang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dual Illumination Estimation for Robust Exposure Correction


Oct 30, 2019
Qing Zhang, Yongwei Nie, Wei-Shi Zheng

* Computer Graphics Forum (Proceedings of Pacific Graphics 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Underexposed Photos using Perceptually Bidirectional Similarity


Jul 25, 2019
Qing Zhang, Yongwei Nie, Chunxia Xiao, Wei-Shi Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Integrated Framework for Learning both Text Detection and Recognition


Nov 21, 2018
Wanchen Sui, Qing Zhang, Jun Yang, Wei Chu


  Access Paper or Ask Questions

Graph-Adaptive Pruning for Efficient Inference of Convolutional Neural Networks


Nov 21, 2018
Mengdi Wang, Qing Zhang, Jun Yang, Xiaoyuan Cui, Wei Lin

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Embedded Generative Adversarial Network for Automated Font Generation


Nov 20, 2018
Donghui Sun, Qing Zhang, Jun Yang

* 6 pages, 7 figures, accepted by International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Applying Deep Learning To Airbnb Search


Oct 24, 2018
Malay Haldar, Mustafa Abdool, Prashant Ramanathan, Tao Xu, Shulin Yang, Huizhong Duan, Qing Zhang, Nick Barrow-Williams, Bradley C. Turnbull, Brendan M. Collins, Thomas Legrand

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

On Multi-resident Activity Recognition in Ambient Smart-Homes


Jun 18, 2018
Son N. Tran, Qing Zhang, Mohan Karunanithi


  Access Paper or Ask Questions

Towards Monetary Incentives in Social Q&A Services


Apr 28, 2017
Steve T. K. Jan, Chun Wang, Qing Zhang, Gang Wang


  Access Paper or Ask Questions