Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuwei Li

IREM: High-Resolution Magnetic Resonance (MR) Image Reconstruction via Implicit Neural Representation


Jun 29, 2021
Qing Wu, Yuwei Li, Lan Xu, Ruiming Feng, Hongjiang Wei, Qing Yang, Boliang Yu, Xiaozhao Liu, Jingyi Yu, Yuyao Zhang

* 8 pages, 6 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

PIANO: A Parametric Hand Bone Model from Magnetic Resonance Imaging


Jun 21, 2021
Yuwei Li, Minye Wu, Yuyao Zhang, Lan Xu, Jingyi Yu

* Accepted to IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoSweep: Recovering 3D Editable Objectsfrom a Single Photograph


May 28, 2020
Xin Chen, Yuwei Li, Xi Luo, Tianjia Shao, Jingyi Yu, Kun Zhou, Youyi Zheng

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 26, no. 3, pp. 1466-1475, 1 March 2020 
* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PARN: Position-Aware Relation Networks for Few-Shot Learning


Sep 10, 2019
Ziyang Wu, Yuwei Li, Lihua Guo, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing


Apr 09, 2019
Xin Chen, Anqi Pang, Yu Zhu, Yuwei Li, Xi Luo, Ge Zhang, Peihao Wang, Yingliang Zhang, Shiying Li, Jingyi Yu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions