Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing Wu

IREM: High-Resolution Magnetic Resonance (MR) Image Reconstruction via Implicit Neural Representation


Jun 29, 2021
Qing Wu, Yuwei Li, Lan Xu, Ruiming Feng, Hongjiang Wei, Qing Yang, Boliang Yu, Xiaozhao Liu, Jingyi Yu, Yuyao Zhang

* 8 pages, 6 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Wheel-Rail Interface Condition Estimation (W-RICE)


Dec 24, 2020
Sundar Shrestha, Anand Koirala, Maksym Spiryagin, Qing Wu

* 8 pages, 3 figures, JRC2020 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Channel Intragroup Sparsity Neural Network


Oct 26, 2019
Zhilin Yu, Chao Wang, Qing Wu, Yong Zhao, Xundong Wu


  Access Paper or Ask Questions

Adabot: Fault-Tolerant Java Decompiler


Aug 14, 2019
Zhiming Li, Qing Wu, Kun Qian


  Access Paper or Ask Questions

Shape-from-Mask: A Deep Learning Based Human Body Shape Reconstruction from Binary Mask Images


Jun 22, 2018
Zhongping Ji, Xiao Qi, Yigang Wang, Gang Xu, Peng Du, Qing Wu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MAT: A Multi-strength Adversarial Training Method to Mitigate Adversarial Attacks


May 11, 2018
Chang Song, Hsin-Pai Cheng, Huanrui Yang, Sicheng Li, Chunpeng Wu, Qing Wu, Hai Li, Yiran Chen

* 6 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Poisoning Attack Method Against Neural Networks


Mar 03, 2017
Chaofei Yang, Qing Wu, Hai Li, Yiran Chen


  Access Paper or Ask Questions

A New Learning Method for Inference Accuracy, Core Occupation, and Performance Co-optimization on TrueNorth Chip


Jul 16, 2016
Wei Wen, Chunpeng Wu, Yandan Wang, Kent Nixon, Qing Wu, Mark Barnell, Hai Li, Yiran Chen

* 6 pages; 9 figures; DAC 2016 

  Access Paper or Ask Questions