Alert button
Picture for Yongqi Zhang

Yongqi Zhang

Alert button

Emerging Drug Interaction Prediction Enabled by Flow-based Graph Neural Network with Biomedical Network

Nov 15, 2023
Yongqi Zhang, Quanming Yao, Ling Yue, Xian Wu, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Positive-Unlabeled Node Classification with Structure-aware Graph Learning

Oct 20, 2023
Hansi Yang, Yongqi Zhang, Quanming Yao, James Kwok

Figure 1 for Positive-Unlabeled Node Classification with Structure-aware Graph Learning
Figure 2 for Positive-Unlabeled Node Classification with Structure-aware Graph Learning
Figure 3 for Positive-Unlabeled Node Classification with Structure-aware Graph Learning
Viaarxiv icon

Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding

Oct 13, 2023
Ling Yue, Yongqi Zhang, Quanming Yao, Yong Li, Xian Wu, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Yefeng Zheng

Figure 1 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Figure 2 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Figure 3 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Figure 4 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Viaarxiv icon

osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics

Sep 09, 2023
Delin Feng, Chengqian Li, Yongqi Zhang, Chen Yu, Soeren Schwertfeger

Figure 1 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Figure 2 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Figure 3 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Figure 4 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Viaarxiv icon

Logical Expressiveness of Graph Neural Network for Knowledge Graph Reasoning

Mar 22, 2023
Haiquan Qiu, Yongqi Zhang, Yong Li, Quanming Yao

Figure 1 for Logical Expressiveness of Graph Neural Network for Knowledge Graph Reasoning
Figure 2 for Logical Expressiveness of Graph Neural Network for Knowledge Graph Reasoning
Figure 3 for Logical Expressiveness of Graph Neural Network for Knowledge Graph Reasoning
Figure 4 for Logical Expressiveness of Graph Neural Network for Knowledge Graph Reasoning
Viaarxiv icon

AutoWeird: Weird Translational Scoring Function Identified by Random Search

Jul 24, 2022
Hansi Yang, Yongqi Zhang, Quanming Yao

Figure 1 for AutoWeird: Weird Translational Scoring Function Identified by Random Search
Figure 2 for AutoWeird: Weird Translational Scoring Function Identified by Random Search
Figure 3 for AutoWeird: Weird Translational Scoring Function Identified by Random Search
Figure 4 for AutoWeird: Weird Translational Scoring Function Identified by Random Search
Viaarxiv icon

Learning Adaptive Propagation for Knowledge Graph Reasoning

May 30, 2022
Yongqi Zhang, Zhanke Zhou, Quanming Yao, Xiaowen Chu, Bo Han

Figure 1 for Learning Adaptive Propagation for Knowledge Graph Reasoning
Figure 2 for Learning Adaptive Propagation for Knowledge Graph Reasoning
Figure 3 for Learning Adaptive Propagation for Knowledge Graph Reasoning
Figure 4 for Learning Adaptive Propagation for Knowledge Graph Reasoning
Viaarxiv icon

KGTuner: Efficient Hyper-parameter Search for Knowledge Graph Learning

May 05, 2022
Yongqi Zhang, Zhanke Zhou, Quanming Yao, Yong Li

Figure 1 for KGTuner: Efficient Hyper-parameter Search for Knowledge Graph Learning
Figure 2 for KGTuner: Efficient Hyper-parameter Search for Knowledge Graph Learning
Figure 3 for KGTuner: Efficient Hyper-parameter Search for Knowledge Graph Learning
Figure 4 for KGTuner: Efficient Hyper-parameter Search for Knowledge Graph Learning
Viaarxiv icon

Knowledge Graph Reasoning with Relational Directed Graph

Aug 13, 2021
Yongqi Zhang, Quanming Yao

Figure 1 for Knowledge Graph Reasoning with Relational Directed Graph
Figure 2 for Knowledge Graph Reasoning with Relational Directed Graph
Figure 3 for Knowledge Graph Reasoning with Relational Directed Graph
Figure 4 for Knowledge Graph Reasoning with Relational Directed Graph
Viaarxiv icon

AutoSF+: Towards Automatic Scoring Function Design for Knowledge Graph Embedding

Jul 01, 2021
Yongqi Zhang, Zhanke Zhou, Quanming Yao

Figure 1 for AutoSF+: Towards Automatic Scoring Function Design for Knowledge Graph Embedding
Figure 2 for AutoSF+: Towards Automatic Scoring Function Design for Knowledge Graph Embedding
Figure 3 for AutoSF+: Towards Automatic Scoring Function Design for Knowledge Graph Embedding
Figure 4 for AutoSF+: Towards Automatic Scoring Function Design for Knowledge Graph Embedding
Viaarxiv icon