Alert button
Picture for Yaqing Wang

Yaqing Wang

Alert button

Force sensing to reconstruct potential energy landscapes for cluttered large obstacle traversal

Jan 23, 2024
Yaqing Wang, Ling Xu, Chen Li

Viaarxiv icon

Omni-SMoLA: Boosting Generalist Multimodal Models with Soft Mixture of Low-rank Experts

Dec 01, 2023
Jialin Wu, Xia Hu, Yaqing Wang, Bo Pang, Radu Soricut

Viaarxiv icon

Accurate and interpretable drug-drug interaction prediction enabled by knowledge subgraph learning

Nov 25, 2023
Yaqing Wang, Zaifei Yang, Quanming Yao

Viaarxiv icon

Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records

Oct 20, 2023
Xiaochen Wang, Junyu Luo, Jiaqi Wang, Ziyi Yin, Suhan Cui, Yuan Zhong, Yaqing Wang, Fenglong Ma

Figure 1 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Figure 2 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Figure 3 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Figure 4 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Viaarxiv icon

Non-Intrusive Adaptation: Input-Centric Parameter-efficient Fine-Tuning for Versatile Multimodal Modeling

Oct 18, 2023
Yaqing Wang, Jialin Wu, Tanmaya Dabral, Jiageng Zhang, Geoff Brown, Chun-Ta Lu, Frederick Liu, Yi Liang, Bo Pang, Michael Bendersky, Radu Soricut

Viaarxiv icon

Automated Evaluation of Personalized Text Generation using Large Language Models

Oct 17, 2023
Yaqing Wang, Jiepu Jiang, Mingyang Zhang, Cheng Li, Yi Liang, Qiaozhu Mei, Michael Bendersky

Viaarxiv icon

Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity

Oct 08, 2023
Lu Yin, You Wu, Zhenyu Zhang, Cheng-Yu Hsieh, Yaqing Wang, Yiling Jia, Mykola Pechenizkiy, Yi Liang, Zhangyang Wang, Shiwei Liu

Figure 1 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 2 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 3 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 4 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Viaarxiv icon

MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation

Oct 05, 2023
Yuan Zhong, Suhan Cui, Jiaqi Wang, Xiaochen Wang, Ziyi Yin, Yaqing Wang, Houping Xiao, Mengdi Huai, Ting Wang, Fenglong Ma

Figure 1 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Figure 2 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Figure 3 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Figure 4 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Viaarxiv icon

Hierarchical Adaptation with Hypernetworks for Few-shot Molecular Property Prediction

Oct 01, 2023
Shiguang Wu, Yaqing Wang, Quanming Yao

Figure 1 for Hierarchical Adaptation with Hypernetworks for Few-shot Molecular Property Prediction
Figure 2 for Hierarchical Adaptation with Hypernetworks for Few-shot Molecular Property Prediction
Figure 3 for Hierarchical Adaptation with Hypernetworks for Few-shot Molecular Property Prediction
Figure 4 for Hierarchical Adaptation with Hypernetworks for Few-shot Molecular Property Prediction
Viaarxiv icon