Alert button
Picture for Hui Su

Hui Su

Alert button

SASFormer: Transformers for Sparsely Annotated Semantic Segmentation

Dec 06, 2022
Hui Su, Yue Ye, Wei Hua, Lechao Cheng, Mingli Song

Viaarxiv icon

WeLM: A Well-Read Pre-trained Language Model for Chinese

Oct 12, 2022
Hui Su, Xiao Zhou, Houjin Yu, Yuwen Chen, Zilin Zhu, Yang Yu, Jie Zhou

Figure 1 for WeLM: A Well-Read Pre-trained Language Model for Chinese
Figure 2 for WeLM: A Well-Read Pre-trained Language Model for Chinese
Figure 3 for WeLM: A Well-Read Pre-trained Language Model for Chinese
Figure 4 for WeLM: A Well-Read Pre-trained Language Model for Chinese
Viaarxiv icon

Re-Attention Transformer for Weakly Supervised Object Localization

Aug 03, 2022
Hui Su, Yue Ye, Zhiwei Chen, Mingli Song, Lechao Cheng

Viaarxiv icon

Temporal Multimodal Multivariate Learning

Jun 14, 2022
Hyoshin Park, Justice Darko, Niharika Deshpande, Venktesh Pandey, Hui Su, Masahiro Ono, Dedrick Barkely, Larkin Folsom, Derek Posselt, Steve Chien

Figure 1 for Temporal Multimodal Multivariate Learning
Figure 2 for Temporal Multimodal Multivariate Learning
Figure 3 for Temporal Multimodal Multivariate Learning
Figure 4 for Temporal Multimodal Multivariate Learning
Viaarxiv icon

Knowledge-enhanced Session-based Recommendation with Temporal Transformer

Dec 16, 2021
Rongzhi Zhang, Yulong Gu, Xiaoyu Shen, Hui Su

Figure 1 for Knowledge-enhanced Session-based Recommendation with Temporal Transformer
Figure 2 for Knowledge-enhanced Session-based Recommendation with Temporal Transformer
Figure 3 for Knowledge-enhanced Session-based Recommendation with Temporal Transformer
Viaarxiv icon

Narrative Question Answering with Cutting-Edge Open-Domain QA Techniques: A Comprehensive Study

Jun 07, 2021
Xiangyang Mou, Chenghao Yang, Mo Yu, Bingsheng Yao, Xiaoxiao Guo, Saloni Potdar, Hui Su

Figure 1 for Narrative Question Answering with Cutting-Edge Open-Domain QA Techniques: A Comprehensive Study
Figure 2 for Narrative Question Answering with Cutting-Edge Open-Domain QA Techniques: A Comprehensive Study
Figure 3 for Narrative Question Answering with Cutting-Edge Open-Domain QA Techniques: A Comprehensive Study
Figure 4 for Narrative Question Answering with Cutting-Edge Open-Domain QA Techniques: A Comprehensive Study
Viaarxiv icon

Complementary Evidence Identification in Open-Domain Question Answering

Apr 05, 2021
Xiangyang Mou, Mo Yu, Shiyu Chang, Yufei Feng, Li Zhang, Hui Su

Figure 1 for Complementary Evidence Identification in Open-Domain Question Answering
Figure 2 for Complementary Evidence Identification in Open-Domain Question Answering
Figure 3 for Complementary Evidence Identification in Open-Domain Question Answering
Viaarxiv icon