Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Lu

Bayesian Transfer Learning: An Overview of Probabilistic Graphical Models for Transfer Learning


Sep 27, 2021
Junyu Xuan, Jie Lu, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Bayesian Estimation for Dynamic Treatment Regimes with a Long Follow-up Time


Sep 20, 2021
Adi Lin, Jie Lu, Junyu Xuan, Fujin Zhu, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Bounds for Open-Set Learning


Jun 30, 2021
Zhen Fang, Jie Lu, Anjin Liu, Feng Liu, Guangquan Zhang

* Open-set Learning, Open-set Recognition, Machine Learning Theory 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Two-Sample Testing: Learning Kernels for Testing with Limited Data


Jun 14, 2021
Feng Liu, Wenkai Xu, Jie Lu, Danica J. Sutherland

* Code is available from https://github.com/fengliu90/MetaTesting 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Learning to Detect Concept Drift


May 04, 2021
Hang Yu, Tianyu Liu, Jie Lu, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Decentralized Statistical Inference with Unrolled Graph Neural Networks


Apr 04, 2021
He Wang, Yifei Shen, Ziyuan Wang, Dongsheng Li, Jun Zhang, Khaled B. Letaief, Jie Lu


  Access Paper or Ask Questions

PAC-Bayes Bounds for Meta-learning with Data-Dependent Prior


Feb 07, 2021
Tianyu Liu, Jie Lu, Zheng Yan, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

How does the Combined Risk Affect the Performance of Unsupervised Domain Adaptation Approaches?


Dec 30, 2020
Li Zhong, Zhen Fang, Feng Liu, Jie Lu, Bo Yuan, Guangquan Zhang

* 9 pages, 3 figures, Accepted by Association for the Advancement of Artificial Intelligence 2021 (AAAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Steering of Hierarchical Clustering


Sep 21, 2020
Weikai Yang, Xiting Wang, Jie Lu, Wenwen Dou, Shixia Liu

* Accepted for IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) 

  Access Paper or Ask Questions

Concept Drift Detection: Dealing with MissingValues via Fuzzy Distance Estimations


Aug 09, 2020
Anjin Liu, Jie Lu, Guangquan Zhang

* Accepted by IEEE Transactions on Fuzzy Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from a Complementary-label Source Domain: Theory and Algorithms


Aug 04, 2020
Yiyang Zhang, Feng Liu, Zhen Fang, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu


  Access Paper or Ask Questions

Clarinet: A One-step Approach Towards Budget-friendly Unsupervised Domain Adaptation


Jul 29, 2020
Yiyang Zhang, Feng Liu, Zhen Fang, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu

* This paper has been accepted by IJCAI-PRICAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Theoretical Bound and Deep Algorithms for Open Set Domain Adaptation


Jun 23, 2020
Li Zhong, Zhen Fang, Feng Liu, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu


  Access Paper or Ask Questions

Diverse Instances-Weighting Ensemble based on Region Drift Disagreement for Concept Drift Adaptation


Apr 13, 2020
Anjin Liu, Jie Lu, Guangquan Zhang

* in IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning under Concept Drift: A Review


Apr 13, 2020
Jie Lu, Anjin Liu, Fan Dong, Feng Gu, Joao Gama, Guangquan Zhang

* IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 31, no. 12 (2018): 2346-2363 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Kernels for Non-Parametric Two-Sample Tests


Feb 21, 2020
Feng Liu, Wenkai Xu, Jie Lu, Guangquan Zhang, Arthur Gretton, D. J. Sutherland


  Access Paper or Ask Questions

ATL: Autonomous Knowledge Transfer from Many Streaming Processes


Oct 19, 2019
Mahardhika Pratama, Marcus de Carvalho, Renchunzi Xie, Edwin Lughofer, Jie Lu

* This paper has been accepted for publication in CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Network Representations


Aug 01, 2019
Shan Xue, Jie Lu, Guangquan Zhang

* Pattern Recognition 94 (2019): 135-148 

  Access Paper or Ask Questions

Open Set Domain Adaptation: Theoretical Bound and Algorithm


Jul 19, 2019
Zhen Fang, Jie Lu, Feng Liu, Junyu Xuan, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Butterfly: A Panacea for All Difficulties in Wildly Unsupervised Domain Adaptation


May 23, 2019
Feng Liu, Jie Lu, Bo Han, Gang Niu, Guangquan Zhang, Masashi Sugiyama


  Access Paper or Ask Questions

Butterfly: Robust One-step Approach towards Wildly-unsupervised Domain Adaptation


May 19, 2019
Feng Liu, Jie Lu, Bo Han, Gang Niu, Guangquan Zhang, Masashi Sugiyama


  Access Paper or Ask Questions

A Choquet Fuzzy Integral Vertical Bagging Classifier for Mobile Telematics Data Analysis


Mar 19, 2019
Mohammad Siami, Mohsen Naderpour, Jie Lu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Uncertainty Learning: A Machine Learning Approach for Weather Forecasting


Dec 27, 2018
Bin Wang, Zheng Yan, Huaishao Luo, Tianrui Li, Jie Lu, Guangquan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Surface Light Fields


Oct 15, 2018
Anpei Chen, Minye Wu, Yingliang Zhang, Nianyi Li, Jie Lu, Shenghua Gao, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Transfer Learning: An Unsupervised Approach


Oct 04, 2018
Feng Liu, Guanquan Zhang, Jie Lu


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale 3D Shape Reconstruction and Segmentation from ShapeNet Core55


Oct 27, 2017
Li Yi, Lin Shao, Manolis Savva, Haibin Huang, Yang Zhou, Qirui Wang, Benjamin Graham, Martin Engelcke, Roman Klokov, Victor Lempitsky, Yuan Gan, Pengyu Wang, Kun Liu, Fenggen Yu, Panpan Shui, Bingyang Hu, Yan Zhang, Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Minki Jeong, Jaehoon Choi, Changick Kim, Angom Geetchandra, Narasimha Murthy, Bhargava Ramu, Bharadwaj Manda, M Ramanathan, Gautam Kumar, P Preetham, Siddharth Srivastava, Swati Bhugra, Brejesh Lall, Christian Haene, Shubham Tulsiani, Jitendra Malik, Jared Lafer, Ramsey Jones, Siyuan Li, Jie Lu, Shi Jin, Jingyi Yu, Qixing Huang, Evangelos Kalogerakis, Silvio Savarese, Pat Hanrahan, Thomas Funkhouser, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Hierarchical Dirichlet Processes: Superposition vs. Maximization


Jul 18, 2017
Junyu Xuan, Jie Lu, Guangquan Zhang, Richard Yi Da Xu


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Inference for Nested Chinese Restaurant Process Topic Models


Feb 23, 2017
Jianfei Chen, Jun Zhu, Jie Lu, Shixia Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dependent Indian Buffet Process-based Sparse Nonparametric Nonnegative Matrix Factorization


Jul 12, 2015
Junyu Xuan, Jie Lu, Guangquan Zhang, Richard Yi Da Xu, Xiangfeng Luo

* 14 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions