Alert button
Picture for Yin Zheng

Yin Zheng

Alert button

Pareto-aware Neural Architecture Generation for Diverse Computational Budgets

Oct 14, 2022
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Qi Chen, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

Figure 1 for Pareto-aware Neural Architecture Generation for Diverse Computational Budgets
Figure 2 for Pareto-aware Neural Architecture Generation for Diverse Computational Budgets
Figure 3 for Pareto-aware Neural Architecture Generation for Diverse Computational Budgets
Figure 4 for Pareto-aware Neural Architecture Generation for Diverse Computational Budgets
Viaarxiv icon

Pareto-Frontier-aware Neural Architecture Generation for Diverse Budgets

Feb 27, 2021
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Qi Chen, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

Figure 1 for Pareto-Frontier-aware Neural Architecture Generation for Diverse Budgets
Figure 2 for Pareto-Frontier-aware Neural Architecture Generation for Diverse Budgets
Figure 3 for Pareto-Frontier-aware Neural Architecture Generation for Diverse Budgets
Figure 4 for Pareto-Frontier-aware Neural Architecture Generation for Diverse Budgets
Viaarxiv icon

Towards Accurate and Compact Architectures via Neural Architecture Transformer

Feb 20, 2021
Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Zhipeng Li, Jian Chen, Peilin Zhao, Junzhou Huang

Figure 1 for Towards Accurate and Compact Architectures via Neural Architecture Transformer
Figure 2 for Towards Accurate and Compact Architectures via Neural Architecture Transformer
Figure 3 for Towards Accurate and Compact Architectures via Neural Architecture Transformer
Figure 4 for Towards Accurate and Compact Architectures via Neural Architecture Transformer
Viaarxiv icon

A Surgery of the Neural Architecture Evaluators

Aug 12, 2020
Xuefei Ning, Wenshuo Li, Zixuan Zhou, Tianchen Zhao, Yin Zheng, Shuang Liang, Huazhong Yang, Yu Wang

Figure 1 for A Surgery of the Neural Architecture Evaluators
Figure 2 for A Surgery of the Neural Architecture Evaluators
Figure 3 for A Surgery of the Neural Architecture Evaluators
Figure 4 for A Surgery of the Neural Architecture Evaluators
Viaarxiv icon

Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search

Jul 07, 2020
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

Figure 1 for Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search
Figure 2 for Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search
Figure 3 for Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search
Figure 4 for Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search
Viaarxiv icon

A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS

Apr 04, 2020
Xuefei Ning, Yin Zheng, Tianchen Zhao, Yu Wang, Huazhong Yang

Figure 1 for A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS
Figure 2 for A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS
Figure 3 for A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS
Figure 4 for A Generic Graph-based Neural Architecture Encoding Scheme for Predictor-based NAS
Viaarxiv icon

FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture

Mar 20, 2020
Xuefei Ning, Guangjun Ge, Wenshuo Li, Zhenhua Zhu, Yin Zheng, Xiaoming Chen, Zhen Gao, Yu Wang, Huazhong Yang

Figure 1 for FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture
Figure 2 for FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture
Figure 3 for FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture
Figure 4 for FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture
Viaarxiv icon

NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures

Nov 18, 2019
Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Jian Chen, Peilin Zhao, Junzhou Huang

Figure 1 for NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures
Figure 2 for NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures
Figure 3 for NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures
Figure 4 for NAT: Neural Architecture Transformer for Accurate and Compact Architectures
Viaarxiv icon