Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

S4OD: Semi-Supervised learning for Single-Stage Object DetectionYueming Zhang , Xingxu Yao , Chao Liu , Feng Chen , Xiaolin Song , Tengfei Xing , Runbo Hu , Hua Chai , Pengfei Xu , Guoshan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

A Critical Analysis of Image-based Camera Pose Estimation TechniquesMeng Xu , Youchen Wang , Bin Xu , Jun Zhang , Jian Ren , Stefan Poslad , Pengfei Xu


   Access Paper or Ask Questions

2nd Place Solution for VisDA 2021 Challenge -- Universally Domain Adaptive Image RecognitionHaojin Liao , Xiaolin Song , Sicheng Zhao , Shanghang Zhang , Xiangyu Yue , Xingxu Yao , Yueming Zhang , Tengfei Xing , Pengfei Xu , Qiang Wang


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Source Domain Adaptation for Object DetectionXingxu Yao , Sicheng Zhao , Pengfei Xu , Jufeng Yang


   Access Paper or Ask Questions

2nd Place Solution for Waymo Open Dataset Challenge -- Real-time 2D Object DetectionYueming Zhang , Xiaolin Song , Bing Bai , Tengfei Xing , Chao Liu , Xin Gao , Zhihui Wang , Yawei Wen , Haojin Liao , Guoshan Zhang , Pengfei Xu


   Access Paper or Ask Questions

Scene Graphs: A Survey of Generations and ApplicationsXiaojun Chang , Pengzhen Ren , Pengfei Xu , Zhihui Li , Xiaojiang Chen , Alex Hauptmann

* 21 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Communication-efficient Byzantine-robust distributed learning with statistical guaranteeXingcai Zhou , Le Chang , Pengfei Xu , Shaogao Lv

* 34 pages 

   Access Paper or Ask Questions

SmartDeal: Re-Modeling Deep Network Weights for Efficient Inference and TrainingXiaohan Chen , Yang Zhao , Yue Wang , Pengfei Xu , Haoran You , Chaojian Li , Yonggan Fu , Yingyan Lin , Zhangyang Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.03403 

   Access Paper or Ask Questions

Emotional Semantics-Preserved and Feature-Aligned CycleGAN for Visual Emotion AdaptationSicheng Zhao , Xuanbai Chen , Xiangyu Yue , Chuang Lin , Pengfei Xu , Ravi Krishna , Jufeng Yang , Guiguang Ding , Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli , Kurt Keutzer


   Access Paper or Ask Questions

Curriculum CycleGAN for Textual Sentiment Domain Adaptation with Multiple SourcesSicheng Zhao , Yang Xiao , Jiang Guo , Xiangyu Yue , Jufeng Yang , Ravi Krishna , Pengfei Xu , Kurt Keutzer


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>