Alert button
Picture for Yuan Zhong

Yuan Zhong

Alert button

Recent Advances in Predictive Modeling with Electronic Health Records

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Jiaqi Wang, Junyu Luo, Muchao Ye, Xiaochen Wang, Yuan Zhong, Aofei Chang, Guanjie Huang, Ziyi Yin, Cao Xiao, Jimeng Sun, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

Automated Fusion of Multimodal Electronic Health Records for Better Medical Predictions

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2024
Suhan Cui, Jiaqi Wang, Yuan Zhong, Han Liu, Ting Wang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Xiaochen Wang, Junyu Luo, Jiaqi Wang, Ziyi Yin, Suhan Cui, Yuan Zhong, Yaqing Wang, Fenglong Ma

Figure 1 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Figure 2 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Figure 3 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Figure 4 for Hierarchical Pretraining on Multimodal Electronic Health Records
Viaarxiv icon

MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Yuan Zhong, Suhan Cui, Jiaqi Wang, Xiaochen Wang, Ziyi Yin, Yaqing Wang, Houping Xiao, Mengdi Huai, Ting Wang, Fenglong Ma

Figure 1 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Figure 2 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Figure 3 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Figure 4 for MedDiffusion: Boosting Health Risk Prediction via Diffusion-based Data Augmentation
Viaarxiv icon

Client-Level Differential Privacy via Adaptive Intermediary in Federated Medical Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 24, 2023
Meirui Jiang, Yuan Zhong, Anjie Le, Xiaoxiao Li, Qi Dou

Figure 1 for Client-Level Differential Privacy via Adaptive Intermediary in Federated Medical Imaging
Figure 2 for Client-Level Differential Privacy via Adaptive Intermediary in Federated Medical Imaging
Figure 3 for Client-Level Differential Privacy via Adaptive Intermediary in Federated Medical Imaging
Figure 4 for Client-Level Differential Privacy via Adaptive Intermediary in Federated Medical Imaging
Viaarxiv icon

3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2023
Shizhan Gong, Yuan Zhong, Wenao Ma, Jinpeng Li, Zhao Wang, Jingyang Zhang, Pheng-Ann Heng, Qi Dou

Figure 1 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 2 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 3 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 4 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

On Fairness of Medical Image Classification with Multiple Sensitive Attributes via Learning Orthogonal Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2023
Wenlong Deng, Yuan Zhong, Qi Dou, Xiaoxiao Li

Figure 1 for On Fairness of Medical Image Classification with Multiple Sensitive Attributes via Learning Orthogonal Representations
Figure 2 for On Fairness of Medical Image Classification with Multiple Sensitive Attributes via Learning Orthogonal Representations
Figure 3 for On Fairness of Medical Image Classification with Multiple Sensitive Attributes via Learning Orthogonal Representations
Figure 4 for On Fairness of Medical Image Classification with Multiple Sensitive Attributes via Learning Orthogonal Representations
Viaarxiv icon

Analytical Shaping Method for Low-Thrust Rendezvous Trajectory Using Cubic Spline Functions

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2022
Di Wu, Tongxin Zhang, Yuan Zhong, Fanghua Jiang, Junfeng Li

Figure 1 for Analytical Shaping Method for Low-Thrust Rendezvous Trajectory Using Cubic Spline Functions
Figure 2 for Analytical Shaping Method for Low-Thrust Rendezvous Trajectory Using Cubic Spline Functions
Figure 3 for Analytical Shaping Method for Low-Thrust Rendezvous Trajectory Using Cubic Spline Functions
Figure 4 for Analytical Shaping Method for Low-Thrust Rendezvous Trajectory Using Cubic Spline Functions
Viaarxiv icon

Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 27, 2020
Tigran Ishkhanov, Maxim Naumov, Xianjie Chen, Yan Zhu, Yuan Zhong, Alisson Gusatti Azzolini, Chonglin Sun, Frank Jiang, Andrey Malevich, Liang Xiong

Figure 1 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 2 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 3 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Figure 4 for Time-based Sequence Model for Personalization and Recommendation Systems
Viaarxiv icon