Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Diversity Boosted Learning for Domain Generalization with Large Number of Domains


Jul 28, 2022
Xi Leng, Xiaoying Tang, Yatao Bian


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pareto Invariant Risk Minimization


Jun 15, 2022
Yongqiang Chen, Kaiwen Zhou, Yatao Bian, Binghui Xie, Kaili Ma, Yonggang Zhang, Han Yang, Bo Han, James Cheng

* A preprint version, 9 pages, 12 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy Protection


May 23, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Junchi Yu, Yatao Bian, Hengtong Zhang, CHaochao Chen, Chengbin Hou, Guoji Fu, Liang Chen, Tingyang Xu, Yu Rong, Xiaolin Zheng, Junzhou Huang, Ran He, Baoyuan Wu, GUangyu Sun, Peng Cui, Zibin Zheng, Zhe Liu, Peilin Zhao

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DRFLM: Distributionally Robust Federated Learning with Inter-client Noise via Local Mixup


Apr 16, 2022
Bingzhe Wu, Zhipeng Liang, Yuxuan Han, Yatao Bian, Peilin Zhao, Junzhou Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hypergraph Convolutional Networks via Equivalency between Hypergraphs and Undirected Graphs


Apr 06, 2022
Jiying Zhang, Fuyang Li, Xi Xiao, Tingyang Xu, Yu Rong, Junzhou Huang, Yatao Bian


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fine-Tuning Graph Neural Networks via Graph Topology induced Optimal Transport


Mar 20, 2022
Jiying Zhang, Xi Xiao, Long-Kai Huang, Yu Rong, Yatao Bian

* 24 pages, 13 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Set Functions Under the Optimal Subset Oracle via Equivariant Variational Inference


Mar 03, 2022
Zijing Ou, Tingyang Xu, Qinliang Su, Yingzhen Li, Peilin Zhao, Yatao Bian


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transformer for Graphs: An Overview from Architecture Perspective


Feb 17, 2022
Erxue Min, Runfa Chen, Yatao Bian, Tingyang Xu, Kangfei Zhao, Wenbing Huang, Peilin Zhao, Junzhou Huang, Sophia Ananiadou, Yu Rong

* 8 pages, 1 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Recent Advances in Reliable Deep Graph Learning: Adversarial Attack, Inherent Noise, and Distribution Shift


Feb 15, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Chengbin Hou, Guoji Fu, Yatao Bian, Liang Chen, Junzhou Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Masked Transformer for Neighhourhood-aware Click-Through Rate Prediction


Jan 25, 2022
Erxue Min, Yu Rong, Tingyang Xu, Yatao Bian, Peilin Zhao, Junzhou Huang, Da Luo, Kangyi Lin, Sophia Ananiadou

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>