Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yaoyao Ding

IOS: Inter-Operator Scheduler for CNN Acceleration


Nov 02, 2020
Yaoyao Ding, Ligeng Zhu, Zhihao Jia, Gennady Pekhimenko, Song Han


  Access Paper or Ask Questions

GAN Compression: Efficient Architectures for Interactive Conditional GANs


Mar 19, 2020
Muyang Li, Ji Lin, Yaoyao Ding, Zhijian Liu, Jun-Yan Zhu, Song Han


  Access Paper or Ask Questions

CityFlow: A Multi-Agent Reinforcement Learning Environment for Large Scale City Traffic Scenario


May 13, 2019
Huichu Zhang, Siyuan Feng, Chang Liu, Yaoyao Ding, Yichen Zhu, Zihan Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Haiming Jin, Zhenhui Li

* WWW 2019 Demo Paper 

  Access Paper or Ask Questions