Alert button
Picture for Yanan Cao

Yanan Cao

Alert button

A Group Fairness Lens for Large Language Models

Dec 24, 2023
Guanqun Bi, Lei Shen, Yuqiang Xie, Yanan Cao, Tiangang Zhu, Xiaodong He

Viaarxiv icon

An Empirical Study of Instruction-tuning Large Language Models in Chinese

Oct 20, 2023
Qingyi Si, Tong Wang, Zheng Lin, Xu Zhang, Yanan Cao, Weiping Wang

Figure 1 for An Empirical Study of Instruction-tuning Large Language Models in Chinese
Figure 2 for An Empirical Study of Instruction-tuning Large Language Models in Chinese
Figure 3 for An Empirical Study of Instruction-tuning Large Language Models in Chinese
Figure 4 for An Empirical Study of Instruction-tuning Large Language Models in Chinese
Viaarxiv icon

Multi-level Adaptive Contrastive Learning for Knowledge Internalization in Dialogue Generation

Oct 17, 2023
Chenxu Yang, Zheng Lin, Lanrui Wang, Chong Tian, Liang Pang, Jiangnan Li, Qirong Ho, Yanan Cao, Weiping Wang

Figure 1 for Multi-level Adaptive Contrastive Learning for Knowledge Internalization in Dialogue Generation
Figure 2 for Multi-level Adaptive Contrastive Learning for Knowledge Internalization in Dialogue Generation
Figure 3 for Multi-level Adaptive Contrastive Learning for Knowledge Internalization in Dialogue Generation
Figure 4 for Multi-level Adaptive Contrastive Learning for Knowledge Internalization in Dialogue Generation
Viaarxiv icon

Recursively Summarizing Enables Long-Term Dialogue Memory in Large Language Models

Aug 29, 2023
Qingyue Wang, Liang Ding, Yanan Cao, Zhiliang Tian, Shi Wang, Dacheng Tao, Li Guo

Figure 1 for Recursively Summarizing Enables Long-Term Dialogue Memory in Large Language Models
Figure 2 for Recursively Summarizing Enables Long-Term Dialogue Memory in Large Language Models
Figure 3 for Recursively Summarizing Enables Long-Term Dialogue Memory in Large Language Models
Figure 4 for Recursively Summarizing Enables Long-Term Dialogue Memory in Large Language Models
Viaarxiv icon

DiffusEmp: A Diffusion Model-Based Framework with Multi-Grained Control for Empathetic Response Generation

Jun 02, 2023
Guanqun Bi, Lei Shen, Yanan Cao, Meng Chen, Yuqiang Xie, Zheng Lin, Xiaodong He

Figure 1 for DiffusEmp: A Diffusion Model-Based Framework with Multi-Grained Control for Empathetic Response Generation
Figure 2 for DiffusEmp: A Diffusion Model-Based Framework with Multi-Grained Control for Empathetic Response Generation
Figure 3 for DiffusEmp: A Diffusion Model-Based Framework with Multi-Grained Control for Empathetic Response Generation
Figure 4 for DiffusEmp: A Diffusion Model-Based Framework with Multi-Grained Control for Empathetic Response Generation
Viaarxiv icon

Divide, Conquer, and Combine: Mixture of Semantic-Independent Experts for Zero-Shot Dialogue State Tracking

Jun 01, 2023
Qingyue Wang, Liang Ding, Yanan Cao, Yibing Zhan, Zheng Lin, Shi Wang, Dacheng Tao, Li Guo

Figure 1 for Divide, Conquer, and Combine: Mixture of Semantic-Independent Experts for Zero-Shot Dialogue State Tracking
Figure 2 for Divide, Conquer, and Combine: Mixture of Semantic-Independent Experts for Zero-Shot Dialogue State Tracking
Figure 3 for Divide, Conquer, and Combine: Mixture of Semantic-Independent Experts for Zero-Shot Dialogue State Tracking
Figure 4 for Divide, Conquer, and Combine: Mixture of Semantic-Independent Experts for Zero-Shot Dialogue State Tracking
Viaarxiv icon

Towards Better Entity Linking with Multi-View Enhanced Distillation

May 27, 2023
Yi Liu, Yuan Tian, Jianxun Lian, Xinlong Wang, Yanan Cao, Fang Fang, Wen Zhang, Haizhen Huang, Denvy Deng, Qi Zhang

Figure 1 for Towards Better Entity Linking with Multi-View Enhanced Distillation
Figure 2 for Towards Better Entity Linking with Multi-View Enhanced Distillation
Figure 3 for Towards Better Entity Linking with Multi-View Enhanced Distillation
Figure 4 for Towards Better Entity Linking with Multi-View Enhanced Distillation
Viaarxiv icon

A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models

Oct 11, 2022
Yuanxin Liu, Fandong Meng, Zheng Lin, Jiangnan Li, Peng Fu, Yanan Cao, Weiping Wang, Jie Zhou

Figure 1 for A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Figure 2 for A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Figure 3 for A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Figure 4 for A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon