Alert button
Picture for Zhiqiang Wang

Zhiqiang Wang

Alert button

Large Language Models Are Zero-Shot Text Classifiers

Dec 02, 2023
Zhiqiang Wang, Yiran Pang, Yanbin Lin

Viaarxiv icon

Counting Manatee Aggregations using Deep Neural Networks and Anisotropic Gaussian Kernel

Nov 04, 2023
Zhiqiang Wang, Yiran Pang, Cihan Ulus, Xingquan Zhu

Viaarxiv icon

Adaptive Neural Ranking Framework: Toward Maximized Business Goal for Cascade Ranking Systems

Oct 16, 2023
Yunli Wang, Zhiqiang Wang, Jian Yang, Shiyang Wen, Dongying Kong, Han Li, Kun Gai

Figure 1 for Adaptive Neural Ranking Framework: Toward Maximized Business Goal for Cascade Ranking Systems
Figure 2 for Adaptive Neural Ranking Framework: Toward Maximized Business Goal for Cascade Ranking Systems
Figure 3 for Adaptive Neural Ranking Framework: Toward Maximized Business Goal for Cascade Ranking Systems
Figure 4 for Adaptive Neural Ranking Framework: Toward Maximized Business Goal for Cascade Ranking Systems
Viaarxiv icon

Information Retrieval Meets Large Language Models: A Strategic Report from Chinese IR Community

Jul 27, 2023
Qingyao Ai, Ting Bai, Zhao Cao, Yi Chang, Jiawei Chen, Zhumin Chen, Zhiyong Cheng, Shoubin Dong, Zhicheng Dou, Fuli Feng, Shen Gao, Jiafeng Guo, Xiangnan He, Yanyan Lan, Chenliang Li, Yiqun Liu, Ziyu Lyu, Weizhi Ma, Jun Ma, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhiqiang Wang, Mingwen Wang, Ji-Rong Wen, Le Wu, Xin Xin, Jun Xu, Dawei Yin, Peng Zhang, Fan Zhang, Weinan Zhang, Min Zhang, Xiaofei Zhu

Figure 1 for Information Retrieval Meets Large Language Models: A Strategic Report from Chinese IR Community
Viaarxiv icon

Set-level Guidance Attack: Boosting Adversarial Transferability of Vision-Language Pre-training Models

Jul 26, 2023
Dong Lu, Zhiqiang Wang, Teng Wang, Weili Guan, Hongchang Gao, Feng Zheng

Figure 1 for Set-level Guidance Attack: Boosting Adversarial Transferability of Vision-Language Pre-training Models
Figure 2 for Set-level Guidance Attack: Boosting Adversarial Transferability of Vision-Language Pre-training Models
Figure 3 for Set-level Guidance Attack: Boosting Adversarial Transferability of Vision-Language Pre-training Models
Figure 4 for Set-level Guidance Attack: Boosting Adversarial Transferability of Vision-Language Pre-training Models
Viaarxiv icon

KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks

Feb 22, 2023
Zhizhi Yu, Di Jin, Cuiying Huo, Zhiqiang Wang, Xiulong Liu, Heng Qi, Jia Wu, Lingfei Wu

Figure 1 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Figure 2 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Figure 3 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Figure 4 for KGTrust: Evaluating Trustworthiness of SIoT via Knowledge Enhanced Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Benchmarks for Corruption Invariant Person Re-identification

Nov 01, 2021
Minghui Chen, Zhiqiang Wang, Feng Zheng

Figure 1 for Benchmarks for Corruption Invariant Person Re-identification
Figure 2 for Benchmarks for Corruption Invariant Person Re-identification
Figure 3 for Benchmarks for Corruption Invariant Person Re-identification
Figure 4 for Benchmarks for Corruption Invariant Person Re-identification
Viaarxiv icon

ContextNet: A Click-Through Rate Prediction Framework Using Contextual information to Refine Feature Embedding

Jul 26, 2021
Zhiqiang Wang, Qingyun She, PengTao Zhang, Junlin Zhang

Figure 1 for ContextNet: A Click-Through Rate Prediction Framework Using Contextual information to Refine Feature Embedding
Figure 2 for ContextNet: A Click-Through Rate Prediction Framework Using Contextual information to Refine Feature Embedding
Figure 3 for ContextNet: A Click-Through Rate Prediction Framework Using Contextual information to Refine Feature Embedding
Figure 4 for ContextNet: A Click-Through Rate Prediction Framework Using Contextual information to Refine Feature Embedding
Viaarxiv icon

Leaf-FM: A Learnable Feature Generation Factorization Machine for Click-Through Rate Prediction

Jul 26, 2021
Qingyun She, Zhiqiang Wang, Junlin Zhang

Figure 1 for Leaf-FM: A Learnable Feature Generation Factorization Machine for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Leaf-FM: A Learnable Feature Generation Factorization Machine for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Leaf-FM: A Learnable Feature Generation Factorization Machine for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Leaf-FM: A Learnable Feature Generation Factorization Machine for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon