Alert button
Picture for Xinmei Tian

Xinmei Tian

Alert button

Robust Training of Federated Models with Extremely Label Deficiency

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Yonggang Zhang, Zhiqin Yang, Xinmei Tian, Nannan Wang, Tongliang Liu, Bo Han

Viaarxiv icon

Towards Theoretical Understandings of Self-Consuming Generative Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Shi Fu, Sen Zhang, Yingjie Wang, Xinmei Tian, Dacheng Tao

Figure 1 for Towards Theoretical Understandings of Self-Consuming Generative Models
Viaarxiv icon

FedImpro: Measuring and Improving Client Update in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Zhenheng Tang, Yonggang Zhang, Shaohuai Shi, Xinmei Tian, Tongliang Liu, Bo Han, Xiaowen Chu

Viaarxiv icon

Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Kaiwen Yang, Tao Shen, Xinmei Tian, Xiubo Geng, Chongyang Tao, Dacheng Tao, Tianyi Zhou

Figure 1 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 2 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 3 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 4 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Viaarxiv icon

Optical Quantum Sensing for Agnostic Environments via Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Zeqiao Zhou, Yuxuan Du, Xu-Fei Yin, Shanshan Zhao, Xinmei Tian, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

FedFed: Feature Distillation against Data Heterogeneity in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Zhiqin Yang, Yonggang Zhang, Yu Zheng, Xinmei Tian, Hao Peng, Tongliang Liu, Bo Han

Figure 1 for FedFed: Feature Distillation against Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 2 for FedFed: Feature Distillation against Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 3 for FedFed: Feature Distillation against Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 4 for FedFed: Feature Distillation against Data Heterogeneity in Federated Learning
Viaarxiv icon

Boosting Fair Classifier Generalization through Adaptive Priority Reweighing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Zhihao Hu, Yiran Xu, Mengnan Du, Jindong Gu, Xinmei Tian, Fengxiang He

Figure 1 for Boosting Fair Classifier Generalization through Adaptive Priority Reweighing
Figure 2 for Boosting Fair Classifier Generalization through Adaptive Priority Reweighing
Figure 3 for Boosting Fair Classifier Generalization through Adaptive Priority Reweighing
Figure 4 for Boosting Fair Classifier Generalization through Adaptive Priority Reweighing
Viaarxiv icon

Structured Cooperative Learning with Graphical Model Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2023
Shuangtong Li, Tianyi Zhou, Xinmei Tian, Dacheng Tao

Figure 1 for Structured Cooperative Learning with Graphical Model Priors
Figure 2 for Structured Cooperative Learning with Graphical Model Priors
Figure 3 for Structured Cooperative Learning with Graphical Model Priors
Figure 4 for Structured Cooperative Learning with Graphical Model Priors
Viaarxiv icon

Moderately Distributional Exploration for Domain Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2023
Rui Dai, Yonggang Zhang, Zhen Fang, Bo Han, Xinmei Tian

Figure 1 for Moderately Distributional Exploration for Domain Generalization
Figure 2 for Moderately Distributional Exploration for Domain Generalization
Figure 3 for Moderately Distributional Exploration for Domain Generalization
Figure 4 for Moderately Distributional Exploration for Domain Generalization
Viaarxiv icon

Semantic-Aware Mixup for Domain Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
Chengchao Xu, Xinmei Tian

Figure 1 for Semantic-Aware Mixup for Domain Generalization
Figure 2 for Semantic-Aware Mixup for Domain Generalization
Figure 3 for Semantic-Aware Mixup for Domain Generalization
Figure 4 for Semantic-Aware Mixup for Domain Generalization
Viaarxiv icon