Alert button
Picture for Peng He

Peng He

Alert button

Spectral2Spectral: Image-spectral Similarity Assisted Spectral CT Deep Reconstruction without Reference

Oct 03, 2022
onghui Li, Peng He, Peng Feng, Xiaodong Guo, Weiwen Wu, Hengyong Yu

Figure 1 for Spectral2Spectral: Image-spectral Similarity Assisted Spectral CT Deep Reconstruction without Reference
Figure 2 for Spectral2Spectral: Image-spectral Similarity Assisted Spectral CT Deep Reconstruction without Reference
Figure 3 for Spectral2Spectral: Image-spectral Similarity Assisted Spectral CT Deep Reconstruction without Reference
Figure 4 for Spectral2Spectral: Image-spectral Similarity Assisted Spectral CT Deep Reconstruction without Reference
Viaarxiv icon

Network Pruning via Feature Shift Minimization

Jul 06, 2022
Yuanzhi Duan, Xiaofang Hu, Yue Zhou, Peng He, Qiang Liu, Shukai Duan

Figure 1 for Network Pruning via Feature Shift Minimization
Figure 2 for Network Pruning via Feature Shift Minimization
Figure 3 for Network Pruning via Feature Shift Minimization
Figure 4 for Network Pruning via Feature Shift Minimization
Viaarxiv icon

Demystifying the Global Convergence Puzzle of Learning Over-parameterized ReLU Nets in Very High Dimensions

Jun 05, 2022
Peng He

Figure 1 for Demystifying the Global Convergence Puzzle of Learning Over-parameterized ReLU Nets in Very High Dimensions
Figure 2 for Demystifying the Global Convergence Puzzle of Learning Over-parameterized ReLU Nets in Very High Dimensions
Figure 3 for Demystifying the Global Convergence Puzzle of Learning Over-parameterized ReLU Nets in Very High Dimensions
Viaarxiv icon

Neighbor Enhanced Graph Convolutional Networks for Node Classification and Recommendation

Mar 30, 2022
Hao Chen, Zhong Huang, Yue Xu, Zengde Deng, Feiran Huang, Peng He, Zhoujun Li

Figure 1 for Neighbor Enhanced Graph Convolutional Networks for Node Classification and Recommendation
Figure 2 for Neighbor Enhanced Graph Convolutional Networks for Node Classification and Recommendation
Figure 3 for Neighbor Enhanced Graph Convolutional Networks for Node Classification and Recommendation
Figure 4 for Neighbor Enhanced Graph Convolutional Networks for Node Classification and Recommendation
Viaarxiv icon

Multi-model Ensemble Learning Method for Human Expression Recognition

Mar 28, 2022
Jun Yu, Zhongpeng Cai, Peng He, Guocheng Xie, Qiang Ling

Figure 1 for Multi-model Ensemble Learning Method for Human Expression Recognition
Figure 2 for Multi-model Ensemble Learning Method for Human Expression Recognition
Figure 3 for Multi-model Ensemble Learning Method for Human Expression Recognition
Figure 4 for Multi-model Ensemble Learning Method for Human Expression Recognition
Viaarxiv icon

Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph

Apr 30, 2021
Chi-Man Wong, Fan Feng, Wen Zhang, Chi-Man Vong, Hui Chen, Yichi Zhang, Peng He, Huan Chen, Kun Zhao, Huajun Chen

Figure 1 for Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph
Figure 2 for Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph
Figure 3 for Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph
Figure 4 for Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph
Viaarxiv icon

Single-Layer Graph Convolutional Networks For Recommendation

Jun 07, 2020
Yue Xu, Hao Chen, Zengde Deng, Junxiong Zhu, Yanghua Li, Peng He, Wenyao Gao, Wenjun Xu

Figure 1 for Single-Layer Graph Convolutional Networks For Recommendation
Figure 2 for Single-Layer Graph Convolutional Networks For Recommendation
Figure 3 for Single-Layer Graph Convolutional Networks For Recommendation
Figure 4 for Single-Layer Graph Convolutional Networks For Recommendation
Viaarxiv icon

SocialTrans: A Deep Sequential Model with Social Information for Web-Scale Recommendation Systems

May 09, 2020
Qiaoan Chen, Hao Gu, Lingling Yi, Yishi Lin, Peng He, Chuan Chen, Yangqiu Song

Figure 1 for SocialTrans: A Deep Sequential Model with Social Information for Web-Scale Recommendation Systems
Figure 2 for SocialTrans: A Deep Sequential Model with Social Information for Web-Scale Recommendation Systems
Figure 3 for SocialTrans: A Deep Sequential Model with Social Information for Web-Scale Recommendation Systems
Figure 4 for SocialTrans: A Deep Sequential Model with Social Information for Web-Scale Recommendation Systems
Viaarxiv icon

DNANet: De-Normalized Attention Based Multi-Resolution Network for Human Pose Estimation

Oct 21, 2019
Kun Zhang, Peng He, Ping Yao, Ge Chen, Chuanguang Yang, Huimin Li, Li Fu, Tianyao Zheng

Figure 1 for DNANet: De-Normalized Attention Based Multi-Resolution Network for Human Pose Estimation
Figure 2 for DNANet: De-Normalized Attention Based Multi-Resolution Network for Human Pose Estimation
Figure 3 for DNANet: De-Normalized Attention Based Multi-Resolution Network for Human Pose Estimation
Figure 4 for DNANet: De-Normalized Attention Based Multi-Resolution Network for Human Pose Estimation
Viaarxiv icon