Alert button
Picture for Fu Lee Wang

Fu Lee Wang

Alert button

FriendNet: Detection-Friendly Dehazing Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yihua Fan, Yongzhen Wang, Mingqiang Wei, Fu Lee Wang, Haoran Xie

Figure 1 for FriendNet: Detection-Friendly Dehazing Network
Figure 2 for FriendNet: Detection-Friendly Dehazing Network
Figure 3 for FriendNet: Detection-Friendly Dehazing Network
Figure 4 for FriendNet: Detection-Friendly Dehazing Network
Viaarxiv icon

Parameter-Efficient Fine-Tuning Methods for Pretrained Language Models: A Critical Review and Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Lingling Xu, Haoran Xie, Si-Zhao Joe Qin, Xiaohui Tao, Fu Lee Wang

Viaarxiv icon

Cross-BERT for Point Cloud Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Xin Li, Peng Li, Zeyong Wei, Zhe Zhu, Mingqiang Wei, Junhui Hou, Liangliang Nan, Jing Qin, Haoran Xie, Fu Lee Wang

Viaarxiv icon

Recurrent Attention Networks for Long-text Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Xianming Li, Zongxi Li, Xiaotian Luo, Haoran Xie, Xing Lee, Yingbin Zhao, Fu Lee Wang, Qing Li

Figure 1 for Recurrent Attention Networks for Long-text Modeling
Figure 2 for Recurrent Attention Networks for Long-text Modeling
Figure 3 for Recurrent Attention Networks for Long-text Modeling
Figure 4 for Recurrent Attention Networks for Long-text Modeling
Viaarxiv icon

Search By Image: Deeply Exploring Beneficial Features for Beauty Product Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Mingqiang Wei, Qian Sun, Haoran Xie, Dong Liang, Fu Lee Wang

Figure 1 for Search By Image: Deeply Exploring Beneficial Features for Beauty Product Retrieval
Figure 2 for Search By Image: Deeply Exploring Beneficial Features for Beauty Product Retrieval
Figure 3 for Search By Image: Deeply Exploring Beneficial Features for Beauty Product Retrieval
Figure 4 for Search By Image: Deeply Exploring Beneficial Features for Beauty Product Retrieval
Viaarxiv icon

RainDiffusion:When Unsupervised Learning Meets Diffusion Models for Real-world Image Deraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2023
Mingqiang Wei, Yiyang Shen, Yongzhen Wang, Haoran Xie, Fu Lee Wang

Figure 1 for RainDiffusion:When Unsupervised Learning Meets Diffusion Models for Real-world Image Deraining
Figure 2 for RainDiffusion:When Unsupervised Learning Meets Diffusion Models for Real-world Image Deraining
Figure 3 for RainDiffusion:When Unsupervised Learning Meets Diffusion Models for Real-world Image Deraining
Figure 4 for RainDiffusion:When Unsupervised Learning Meets Diffusion Models for Real-world Image Deraining
Viaarxiv icon

PointSee: Image Enhances Point Cloud

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2022
Lipeng Gu, Xuefeng Yan, Peng Cui, Lina Gong, Haoran Xie, Fu Lee Wang, Jin Qin, Mingqiang Wei

Figure 1 for PointSee: Image Enhances Point Cloud
Figure 2 for PointSee: Image Enhances Point Cloud
Figure 3 for PointSee: Image Enhances Point Cloud
Figure 4 for PointSee: Image Enhances Point Cloud
Viaarxiv icon

GeoGCN: Geometric Dual-domain Graph Convolution Network for Point Cloud Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2022
Zhaowei Chen, Peng Li, Zeyong Wei, Honghua Chen, Haoran Xie, Mingqiang Wei, Fu Lee Wang

Figure 1 for GeoGCN: Geometric Dual-domain Graph Convolution Network for Point Cloud Denoising
Figure 2 for GeoGCN: Geometric Dual-domain Graph Convolution Network for Point Cloud Denoising
Figure 3 for GeoGCN: Geometric Dual-domain Graph Convolution Network for Point Cloud Denoising
Figure 4 for GeoGCN: Geometric Dual-domain Graph Convolution Network for Point Cloud Denoising
Viaarxiv icon

SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2022
Fei Hu, Honghua Chen, Xuequan Lu, Zhe Zhu, Jun Wang, Weiming Wang, Fu Lee Wang, Mingqiang Wei

Figure 1 for SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network
Figure 2 for SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network
Figure 3 for SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network
Figure 4 for SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network
Viaarxiv icon

TogetherNet: Bridging Image Restoration and Object Detection Together via Dynamic Enhancement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 03, 2022
Yongzhen Wang, Xuefeng Yan, Kaiwen Zhang, Lina Gong, Haoran Xie, Fu Lee Wang, Mingqiang Wei

Figure 1 for TogetherNet: Bridging Image Restoration and Object Detection Together via Dynamic Enhancement Learning
Figure 2 for TogetherNet: Bridging Image Restoration and Object Detection Together via Dynamic Enhancement Learning
Figure 3 for TogetherNet: Bridging Image Restoration and Object Detection Together via Dynamic Enhancement Learning
Figure 4 for TogetherNet: Bridging Image Restoration and Object Detection Together via Dynamic Enhancement Learning
Viaarxiv icon