Alert button
Picture for Cewu Lu

Cewu Lu

Alert button

EmbodiedScan: A Holistic Multi-Modal 3D Perception Suite Towards Embodied AI

Dec 26, 2023
Tai Wang, Xiaohan Mao, Chenming Zhu, Runsen Xu, Ruiyuan Lyu, Peisen Li, Xiao Chen, Wenwei Zhang, Kai Chen, Tianfan Xue, Xihui Liu, Cewu Lu, Dahua Lin, Jiangmiao Pang

Viaarxiv icon

PACE: Pose Annotations in Cluttered Environments

Dec 23, 2023
Yang You, Kai Xiong, Zhening Yang, Zhengxiang Huang, Junwei Zhou, Ruoxi Shi, Zhou Fang, Adam W. Harley, Cewu Lu

Viaarxiv icon

Primitive-based 3D Human-Object Interaction Modelling and Programming

Dec 17, 2023
Siqi Liu, Yong-Lu Li, Zhou Fang, Xinpeng Liu, Yang You, Cewu Lu

Viaarxiv icon

Foundation Models in Robotics: Applications, Challenges, and the Future

Dec 13, 2023
Roya Firoozi, Johnathan Tucker, Stephen Tian, Anirudha Majumdar, Jiankai Sun, Weiyu Liu, Yuke Zhu, Shuran Song, Ashish Kapoor, Karol Hausman, Brian Ichter, Danny Driess, Jiajun Wu, Cewu Lu, Mac Schwager

Figure 1 for Foundation Models in Robotics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 2 for Foundation Models in Robotics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 3 for Foundation Models in Robotics: Applications, Challenges, and the Future
Viaarxiv icon

Revisit Human-Scene Interaction via Space Occupancy

Dec 05, 2023
Xinpeng Liu, Haowen Hou, Yanchao Yang, Yong-Lu Li, Cewu Lu

Viaarxiv icon

Dancing with Images: Video Distillation via Static-Dynamic Disentanglement

Dec 01, 2023
Ziyu Wang, Yue Xu, Cewu Lu, Yong-Lu Li

Viaarxiv icon

Symbol-LLM: Leverage Language Models for Symbolic System in Visual Human Activity Reasoning

Nov 29, 2023
Xiaoqian Wu, Yong-Lu Li, Jianhua Sun, Cewu Lu

Viaarxiv icon

RFTrans: Leveraging Refractive Flow of Transparent Objects for Surface Normal Estimation and Manipulation

Nov 21, 2023
Tutian Tang, Jiyu Liu, Jieyi Zhang, Haoyuan Fu, Wenqiang Xu, Cewu Lu

Viaarxiv icon

Intersection-free Robot Manipulation with Soft-Rigid Coupled Incremental Potential Contact

Nov 10, 2023
Wenxin Du, Siqiong Yao, Xinlei Wang, Yuhang Xu, Wenqiang Xu, Cewu Lu

Viaarxiv icon

TacIPC: Intersection- and Inversion-free FEM-based Elastomer Simulation For Optical Tactile Sensors

Nov 10, 2023
Wenxin Du, Wenqiang Xu, Jieji Ren, Zhenjun Yu, Cewu Lu

Viaarxiv icon