Alert button
Picture for Tao Du

Tao Du

Alert button

EGraFFBench: Evaluation of Equivariant Graph Neural Network Force Fields for Atomistic Simulations

Oct 03, 2023
Vaibhav Bihani, Utkarsh Pratiush, Sajid Mannan, Tao Du, Zhimin Chen, Santiago Miret, Matthieu Micoulaut, Morten M Smedskjaer, Sayan Ranu, N M Anoop Krishnan

Figure 1 for EGraFFBench: Evaluation of Equivariant Graph Neural Network Force Fields for Atomistic Simulations
Figure 2 for EGraFFBench: Evaluation of Equivariant Graph Neural Network Force Fields for Atomistic Simulations
Figure 3 for EGraFFBench: Evaluation of Equivariant Graph Neural Network Force Fields for Atomistic Simulations
Figure 4 for EGraFFBench: Evaluation of Equivariant Graph Neural Network Force Fields for Atomistic Simulations
Viaarxiv icon

Learning Neural Constitutive Laws From Motion Observations for Generalizable PDE Dynamics

Apr 27, 2023
Pingchuan Ma, Peter Yichen Chen, Bolei Deng, Joshua B. Tenenbaum, Tao Du, Chuang Gan, Wojciech Matusik

Figure 1 for Learning Neural Constitutive Laws From Motion Observations for Generalizable PDE Dynamics
Figure 2 for Learning Neural Constitutive Laws From Motion Observations for Generalizable PDE Dynamics
Figure 3 for Learning Neural Constitutive Laws From Motion Observations for Generalizable PDE Dynamics
Figure 4 for Learning Neural Constitutive Laws From Motion Observations for Generalizable PDE Dynamics
Viaarxiv icon

DexDeform: Dexterous Deformable Object Manipulation with Human Demonstrations and Differentiable Physics

Mar 27, 2023
Sizhe Li, Zhiao Huang, Tao Chen, Tao Du, Hao Su, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan

Figure 1 for DexDeform: Dexterous Deformable Object Manipulation with Human Demonstrations and Differentiable Physics
Figure 2 for DexDeform: Dexterous Deformable Object Manipulation with Human Demonstrations and Differentiable Physics
Figure 3 for DexDeform: Dexterous Deformable Object Manipulation with Human Demonstrations and Differentiable Physics
Figure 4 for DexDeform: Dexterous Deformable Object Manipulation with Human Demonstrations and Differentiable Physics
Viaarxiv icon

Multi-domain Cooperative SLAM: The Enabler for Integrated Sensing and Communications

Nov 11, 2022
Jie Yang, Chao-Kai Wen, Xi Yang, Jing Xu, Tao Du, Shi Jin

Figure 1 for Multi-domain Cooperative SLAM: The Enabler for Integrated Sensing and Communications
Figure 2 for Multi-domain Cooperative SLAM: The Enabler for Integrated Sensing and Communications
Figure 3 for Multi-domain Cooperative SLAM: The Enabler for Integrated Sensing and Communications
Figure 4 for Multi-domain Cooperative SLAM: The Enabler for Integrated Sensing and Communications
Viaarxiv icon

RISP: Rendering-Invariant State Predictor with Differentiable Simulation and Rendering for Cross-Domain Parameter Estimation

May 11, 2022
Pingchuan Ma, Tao Du, Joshua B. Tenenbaum, Wojciech Matusik, Chuang Gan

Figure 1 for RISP: Rendering-Invariant State Predictor with Differentiable Simulation and Rendering for Cross-Domain Parameter Estimation
Figure 2 for RISP: Rendering-Invariant State Predictor with Differentiable Simulation and Rendering for Cross-Domain Parameter Estimation
Figure 3 for RISP: Rendering-Invariant State Predictor with Differentiable Simulation and Rendering for Cross-Domain Parameter Estimation
Figure 4 for RISP: Rendering-Invariant State Predictor with Differentiable Simulation and Rendering for Cross-Domain Parameter Estimation
Viaarxiv icon

Contact Points Discovery for Soft-Body Manipulations with Differentiable Physics

May 05, 2022
Sizhe Li, Zhiao Huang, Tao Du, Hao Su, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan

Figure 1 for Contact Points Discovery for Soft-Body Manipulations with Differentiable Physics
Figure 2 for Contact Points Discovery for Soft-Body Manipulations with Differentiable Physics
Figure 3 for Contact Points Discovery for Soft-Body Manipulations with Differentiable Physics
Figure 4 for Contact Points Discovery for Soft-Body Manipulations with Differentiable Physics
Viaarxiv icon

Dynamic Visual Reasoning by Learning Differentiable Physics Models from Video and Language

Oct 28, 2021
Mingyu Ding, Zhenfang Chen, Tao Du, Ping Luo, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan

Figure 1 for Dynamic Visual Reasoning by Learning Differentiable Physics Models from Video and Language
Figure 2 for Dynamic Visual Reasoning by Learning Differentiable Physics Models from Video and Language
Figure 3 for Dynamic Visual Reasoning by Learning Differentiable Physics Models from Video and Language
Figure 4 for Dynamic Visual Reasoning by Learning Differentiable Physics Models from Video and Language
Viaarxiv icon

Learning Material Parameters and Hydrodynamics of Soft Robotic Fish via Differentiable Simulation

Sep 30, 2021
John Z. Zhang, Yu Zhang, Pingchuan Ma, Elvis Nava, Tao Du, Philip Arm, Wojciech Matusik, Robert K. Katzschmann

Figure 1 for Learning Material Parameters and Hydrodynamics of Soft Robotic Fish via Differentiable Simulation
Figure 2 for Learning Material Parameters and Hydrodynamics of Soft Robotic Fish via Differentiable Simulation
Figure 3 for Learning Material Parameters and Hydrodynamics of Soft Robotic Fish via Differentiable Simulation
Figure 4 for Learning Material Parameters and Hydrodynamics of Soft Robotic Fish via Differentiable Simulation
Viaarxiv icon

DiffCloth: Differentiable Cloth Simulation with Dry Frictional Contact

Jun 09, 2021
Yifei Li, Tao Du, Kui Wu, Jie Xu, Wojciech Matusik

Figure 1 for DiffCloth: Differentiable Cloth Simulation with Dry Frictional Contact
Figure 2 for DiffCloth: Differentiable Cloth Simulation with Dry Frictional Contact
Figure 3 for DiffCloth: Differentiable Cloth Simulation with Dry Frictional Contact
Figure 4 for DiffCloth: Differentiable Cloth Simulation with Dry Frictional Contact
Viaarxiv icon

PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics

Apr 07, 2021
Zhiao Huang, Yuanming Hu, Tao Du, Siyuan Zhou, Hao Su, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan

Figure 1 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Figure 2 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Figure 3 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Figure 4 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Viaarxiv icon