Alert button
Picture for Siyuan Zhou

Siyuan Zhou

Alert button

DCIR: Dynamic Consistency Intrinsic Reward for Multi-Agent Reinforcement Learning

Dec 10, 2023
Kunyang Lin, Yufeng Wang, Peihao Chen, Runhao Zeng, Siyuan Zhou, Mingkui Tan, Chuang Gan

Figure 1 for DCIR: Dynamic Consistency Intrinsic Reward for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for DCIR: Dynamic Consistency Intrinsic Reward for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for DCIR: Dynamic Consistency Intrinsic Reward for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for DCIR: Dynamic Consistency Intrinsic Reward for Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Adaptive Online Replanning with Diffusion Models

Oct 14, 2023
Siyuan Zhou, Yilun Du, Shun Zhang, Mengdi Xu, Yikang Shen, Wei Xiao, Dit-Yan Yeung, Chuang Gan

Figure 1 for Adaptive Online Replanning with Diffusion Models
Figure 2 for Adaptive Online Replanning with Diffusion Models
Figure 3 for Adaptive Online Replanning with Diffusion Models
Figure 4 for Adaptive Online Replanning with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Video Object of Interest Segmentation

Dec 06, 2022
Siyuan Zhou, Chunru Zhan, Biao Wang, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Li Niu

Figure 1 for Video Object of Interest Segmentation
Figure 2 for Video Object of Interest Segmentation
Figure 3 for Video Object of Interest Segmentation
Figure 4 for Video Object of Interest Segmentation
Viaarxiv icon

Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer

Oct 05, 2022
Junjie Chen, Li Niu, Siyuan Zhou, Jianlou Si, Chen Qian, Liqing Zhang

Figure 1 for Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Figure 2 for Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Figure 3 for Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Figure 4 for Weak-shot Semantic Segmentation via Dual Similarity Transfer
Viaarxiv icon

MA2QL: A Minimalist Approach to Fully Decentralized Multi-Agent Reinforcement Learning

Sep 17, 2022
Kefan Su, Siyuan Zhou, Chuang Gan, Xiangjun Wang, Zongqing Lu

Figure 1 for MA2QL: A Minimalist Approach to Fully Decentralized Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for MA2QL: A Minimalist Approach to Fully Decentralized Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for MA2QL: A Minimalist Approach to Fully Decentralized Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for MA2QL: A Minimalist Approach to Fully Decentralized Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Learning Object Placement via Dual-path Graph Completion

Jul 23, 2022
Siyuan Zhou, Liu Liu, Li Niu, Liqing Zhang

Figure 1 for Learning Object Placement via Dual-path Graph Completion
Figure 2 for Learning Object Placement via Dual-path Graph Completion
Figure 3 for Learning Object Placement via Dual-path Graph Completion
Figure 4 for Learning Object Placement via Dual-path Graph Completion
Viaarxiv icon

Finding Fallen Objects Via Asynchronous Audio-Visual Integration

Jul 07, 2022
Chuang Gan, Yi Gu, Siyuan Zhou, Jeremy Schwartz, Seth Alter, James Traer, Dan Gutfreund, Joshua B. Tenenbaum, Josh McDermott, Antonio Torralba

Figure 1 for Finding Fallen Objects Via Asynchronous Audio-Visual Integration
Figure 2 for Finding Fallen Objects Via Asynchronous Audio-Visual Integration
Figure 3 for Finding Fallen Objects Via Asynchronous Audio-Visual Integration
Figure 4 for Finding Fallen Objects Via Asynchronous Audio-Visual Integration
Viaarxiv icon

Native Chinese Reader: A Dataset Towards Native-Level Chinese Machine Reading Comprehension

Dec 14, 2021
Shusheng Xu, Yichen Liu, Xiaoyu Yi, Siyuan Zhou, Huizi Li, Yi Wu

Figure 1 for Native Chinese Reader: A Dataset Towards Native-Level Chinese Machine Reading Comprehension
Figure 2 for Native Chinese Reader: A Dataset Towards Native-Level Chinese Machine Reading Comprehension
Figure 3 for Native Chinese Reader: A Dataset Towards Native-Level Chinese Machine Reading Comprehension
Figure 4 for Native Chinese Reader: A Dataset Towards Native-Level Chinese Machine Reading Comprehension
Viaarxiv icon

Weak-shot Semantic Segmentation by Transferring Semantic Affinity and Boundary

Oct 04, 2021
Siyuan Zhou, Li Niu, Jianlou Si, Chen Qian, Liqing Zhang

Figure 1 for Weak-shot Semantic Segmentation by Transferring Semantic Affinity and Boundary
Figure 2 for Weak-shot Semantic Segmentation by Transferring Semantic Affinity and Boundary
Figure 3 for Weak-shot Semantic Segmentation by Transferring Semantic Affinity and Boundary
Figure 4 for Weak-shot Semantic Segmentation by Transferring Semantic Affinity and Boundary
Viaarxiv icon

PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics

Apr 07, 2021
Zhiao Huang, Yuanming Hu, Tao Du, Siyuan Zhou, Hao Su, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan

Figure 1 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Figure 2 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Figure 3 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Figure 4 for PlasticineLab: A Soft-Body Manipulation Benchmark with Differentiable Physics
Viaarxiv icon