Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhu Liu

ActiveZero: Mixed Domain Learning for Active Stereovision with Zero Annotation


Dec 06, 2021
Isabella Liu, Edward Yang, Jianyu Tao, Rui Chen, Xiaoshuai Zhang, Qing Ran, Zhu Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Triple-level Model Inferred Collaborative Network Architecture for Video Deraining


Nov 08, 2021
Pan Mu, Zhu Liu, Yaohua Liu, Risheng Liu, Xin Fan

* Accepted at IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Optimization-inspired Image Propagation with Control Mechanisms and Architecture Augmentations for Low-level Vision


Dec 10, 2020
Risheng Liu, Zhu Liu, Pan Mu, Zhouchen Lin, Xin Fan, Zhongxuan Luo

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Estimates of daily ground-level NO2 concentrations in China based on big data and machine learning approaches


Nov 18, 2020
Xinyu Dou, Cuijuan Liao, Hengqi Wang, Ying Huang, Ying Tu, Xiaomeng Huang, Yiran Peng, Biqing Zhu, Jianguang Tan, Zhu Deng, Nana Wu, Taochun Sun, Piyu Ke, Zhu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Question-Answering Using A Deep Similarity Neural Network


Aug 05, 2017
Shervin Minaee, Zhu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Hashing: A Joint Approach for Image Signature Learning


Aug 12, 2016
Yadong Mu, Zhu Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions