Alert button
Picture for Ruohui Wang

Ruohui Wang

Alert button

Differentiable Model Scaling using Differentiable Topk

Add code
Bookmark button
Alert button
May 12, 2024
Kai Liu, Ruohui Wang, Jianfei Gao, Kai Chen

Viaarxiv icon

EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Weikang Zhou, Xiao Wang, Limao Xiong, Han Xia, Yingshuang Gu, Mingxu Chai, Fukang Zhu, Caishuang Huang, Shihan Dou, Zhiheng Xi, Rui Zheng, Songyang Gao, Yicheng Zou, Hang Yan, Yifan Le, Ruohui Wang, Lijun Li, Jing Shao, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Figure 1 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Figure 2 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Figure 3 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Figure 4 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Viaarxiv icon

SALAD-Bench: A Hierarchical and Comprehensive Safety Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Lijun Li, Bowen Dong, Ruohui Wang, Xuhao Hu, Wangmeng Zuo, Dahua Lin, Yu Qiao, Jing Shao

Viaarxiv icon

Scalable Estimation of Dirichlet Process Mixture Models on Distributed Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2017
Ruohui Wang, Dahua Lin

Figure 1 for Scalable Estimation of Dirichlet Process Mixture Models on Distributed Data
Figure 2 for Scalable Estimation of Dirichlet Process Mixture Models on Distributed Data
Figure 3 for Scalable Estimation of Dirichlet Process Mixture Models on Distributed Data
Figure 4 for Scalable Estimation of Dirichlet Process Mixture Models on Distributed Data
Viaarxiv icon

T-CNN: Tubelets with Convolutional Neural Networks for Object Detection from Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2017
Kai Kang, Hongsheng Li, Junjie Yan, Xingyu Zeng, Bin Yang, Tong Xiao, Cong Zhang, Zhe Wang, Ruohui Wang, Xiaogang Wang, Wanli Ouyang

Figure 1 for T-CNN: Tubelets with Convolutional Neural Networks for Object Detection from Videos
Figure 2 for T-CNN: Tubelets with Convolutional Neural Networks for Object Detection from Videos
Figure 3 for T-CNN: Tubelets with Convolutional Neural Networks for Object Detection from Videos
Figure 4 for T-CNN: Tubelets with Convolutional Neural Networks for Object Detection from Videos
Viaarxiv icon

DeepID-Net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2014
Wanli Ouyang, Ping Luo, Xingyu Zeng, Shi Qiu, Yonglong Tian, Hongsheng Li, Shuo Yang, Zhe Wang, Yuanjun Xiong, Chen Qian, Zhenyao Zhu, Ruohui Wang, Chen-Change Loy, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang

Figure 1 for DeepID-Net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection
Figure 2 for DeepID-Net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection
Figure 3 for DeepID-Net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection
Figure 4 for DeepID-Net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection
Viaarxiv icon