Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Spatial Pyramid Based Graph Reasoning for Semantic Segmentation


Mar 23, 2020
Xia Li, Yibo Yang, Qijie Zhao, Tiancheng Shen, Zhouchen Lin, Hong Liu

Add code

* CVPR 2020 

   Access Paper or Ask Questions

MFPN: A Novel Mixture Feature Pyramid Network of Multiple Architectures for Object Detection


Dec 20, 2019
Tingting Liang, Yongtao Wang, Qijie Zhao, huan zhang, Zhi Tang, Haibin Ling

Add code

* 7 pages, 3figures 

   Access Paper or Ask Questions

SOGNet: Scene Overlap Graph Network for Panoptic Segmentation


Nov 18, 2019
Yibo Yang, Hongyang Li, Xia Li, Qijie Zhao, Jianlong Wu, Zhouchen Lin

Add code

* To appear in AAAI 2020. Our method also won the Innovation Award in COCO 2019 challenge 

   Access Paper or Ask Questions

CBNet: A Novel Composite Backbone Network Architecture for Object Detection


Sep 09, 2019
Yudong Liu, Yongtao Wang, Siwei Wang, TingTing Liang, Qijie Zhao, Zhi Tang, Haibin Ling

Add code

* 7 pages,6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

Add code

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

M2Det: A Single-Shot Object Detector based on Multi-Level Feature Pyramid Network


Nov 13, 2018
Qijie Zhao, Tao Sheng, Yongtao Wang, Zhi Tang, Ying Chen, Ling Cai, Haibin Ling

Add code

* AAAI19 

   Access Paper or Ask Questions

CFENet: An Accurate and Efficient Single-Shot Object Detector for Autonomous Driving


Oct 10, 2018
Qijie Zhao, Tao Sheng, Yongtao Wang, Feng Ni, Ling Cai

Add code

* 5 pages, 4 figures, CVPR2018, Workshop of Autonomous Driving (WAD) 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Dual Pyramid Network for Barcode Segmentation using Barcode-30k Database


Jul 31, 2018
Qijie Zhao, Feng Ni, Yang Song, Yongtao Wang, Zhi Tang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Exploiting Spatial-Temporal Modelling and Multi-Modal Fusion for Human Action Recognition


Jun 27, 2018
Dongliang He, Fu Li, Qijie Zhao, Xiang Long, Yi Fu, Shilei Wen

Add code


   Access Paper or Ask Questions